improvements

 1. PVS

  Addon 2x Warning Improvements - Cải tiến cảnh báo cho XenForo 2 2.5.4

  Warning Improvements - Cải tiến cảnh báo cho XenForo 2 2.5.4 Bộ sưu tập cải tiến hệ thống cảnh báo của XF Add-on này mong muốn tất cả người dùng có thể phát hành cảnh báo để trở thành thành viên của nhóm Registered User mặc định. Nếu không phải như vậy, bạn sẽ không được phép phát hành cảnh...
 2. PVS

  Addon 2x [Xen-Soluce] Add-on Archive Improvements - Cải tiến lưu trữ Add-on cho XenForo 2.2

  [Xen-Soluce] Add-on Archive Improvements - Cải tiến lưu trữ Add-on cho XenForo 2.2 2.0.0 Add-on này cho phép bạn thêm một số cải tiến cho cài đặt/nâng cấp của mình từ trang lưu trữ. Tính năng: Options: Cài đặt/nâng cấp từ lưu trữ (nút) Lựa chọn khác (nút) Chúc các bạn thành công...
 3. PVS

  Addon 2x XenMedio 2 Improvements - Cải tiến XenMedio 2 cho XenForo 2

  XenMedio 2 Improvements - Cải tiến XenMedio 2 cho XenForo 2 1.0.0 Beta 1 XenMedio Improvements là tập hợp các tính năng, cải tiến và cài đặt mới cho addon XenMedio 2 Pro của 8WayRun. Mặc dù XenMedio Improvements là miễn phí, nhưng nó yêu cầu giấy phép đã mua hợp lệ của XenMedio 2 và sẽ không tự...
 4. PVS

  Addon 2x [PB] Admin Control Panel Improvements - Cải tiến Admin Control Panel XenForo 2

  [PB] Admin Control Panel Improvements - Cải tiến Admin Control Panel XenForo 2 1.0.3 Một số cải tiến và chỉnh sửa cho admin control panel Trường tìm kiếm Ajax cho: Người dùng bị cấm Email bị cấm Địa chỉ IP bị cấm Địa chỉ IP không được khuyến khích Hiển thị thứ tự sắp xếp cho: Tiền tố chủ đề...
 5. PVS

  Addon 2x XenPorta Improvements - Cải tiến XenPorta XenForo 2

  XenPorta Improvements - Cải tiến XenPorta XenForo 2 1.0.0 RC1 Một bộ sưu tập các tính năng mới tuyệt vời cho addon XenPorta 2! Thêm bố cục danh sách ngang mới, cải tiến widget, hiệu ứng và nhiều hơn nữa. ** Bạn PHẢI cài đặt XenPorta 2 trước để addon này hoạt động! ** Danh sách tính năng...
Top Bottom