it - phần mềm

  1. PVS

    Tuyển dụng Urgent - 10 Web Game Developer (Lương Up to 1000$) - Chấp Nhận Sinh Viên Mới Ra Trường

    Urgent - 10 Web Game Developer (Lương Up to 1000$) - Chấp Nhận Sinh Viên Mới Ra Trường KHU VỰC: Hà Nội KỸ NĂNG: Web Game, Unity3d, Cocos2d-x Js, Javascript NGÔN NGỮ TRÌNH BÀY HỒ SƠ: Bất kỳ MỨC LƯƠNG: $500 - $1000 MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Lập trình viên web game. - Lập trình cho các dự án phát...
  2. PVS

    Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Đại Việt tuyển dụng lập trình viên

    Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Đại Việt tuyển dụng nhanh Ltv.net (ASP.NET/ C#/ MVC) CẤP BẬC: Nhân viên KHU VỰC: Hà Nội KỸ NĂNG: MVC .NET, .NET C#, It Software NGÔN NGỮ TRÌNH BÀY HỒ SƠ: Bất kỳ MỨC LƯƠNG: $700 - $1500 MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Tham gia vào các dự án phát triển sản phẩm của Công ty...
Top Bottom