khac phuc

  1. PVS

    Addon 2x [FF] Fix WebManifest Orientation - Khắc phục định hướng WebManifest cho XenForo 2.2 1.0

    [FF] Fix WebManifest Orientation - Khắc phục định hướng WebManifest cho XenForo 2.2 1.0 xF 2.2.13 gây ra lỗi trong đó cài đặt tự động định hướng điện thoại của bạn bị bỏ qua và ứng dụng sẽ xoay ngay cả khi bạn đã khóa định hướng. Add-on này khắc phục điều đó. Hai điều sau đó bạn sẽ cần phải...
  2. PVS

    Cách khắc phục và tránh lưu lượng truy cập giảm sau khi thiết kế lại trang web

    Cách khắc phục và tránh lưu lượng truy cập giảm sau khi thiết kế lại trang web Với vô số các thay đổi thuật toán của mỗi ngôn ngữ lập trình cùng với đó là sự thay đổi thường xuyên trong việc sử dụng Internet thì hầu như một trang web lỗi thời sẽ không thể đáp ứng được các nhu cầu của người...
Top Bottom