khu vuc

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Post Areas - Khu vực bài viết cho XenForo 2 2.1.3 Patch Level 2

  [OzzModz] Post Areas - Khu vực bài viết cho XenForo 2 2.1.3 Patch Level 2 Add-on này hiển thị số lượng bài viết và chủ đề mà người dùng đã tạo trong mỗi diễn đàn con. Bảng tổng quan được hiển thị trong tab hồ sơ người dùng mới có tên "Post Areas". Bản phát hành 2.0.0 của add-on này có các tính...
 2. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Post Areas - Khu vực bài viết cho XenForo 2 2.1.3 Patch Level 1

  [OzzModz] Post Areas - Khu vực bài viết cho XenForo 2 2.1.3 Patch Level 1 Add-on này hiển thị số lượng bài viết và chủ đề mà người dùng đã tạo trong mỗi diễn đàn con. Bảng tổng quan được hiển thị trong tab hồ sơ người dùng mới có tên "Post Areas". Bản phát hành 2.0.0 của add-on này có các tính...
 3. PVS

  Addon 2x [FF] Login Spaminator Admin Area Logs - Nhật ký khu vực quản trị đăng nhập Spaminator cho XenForo 2.2 1.0.3

  [FF] Login Spaminator Admin Area Logs - Nhật ký khu vực quản trị đăng nhập Spaminator cho XenForo 2.2 1.0.3 Add-on đơn giản cho phép bạn duyệt nhật ký Spaminator từ bên trong khu vực quản trị thay vì sử dụng giao diện người dùng. Phân trang đầy đủ để bạn có thể xem bao nhiêu kết quả tùy...
 4. PVS

  Addon 2x Region registration check - Kiểm tra khu vực đăng ký cho XenForo 2 1.0

  Region registration check - Kiểm tra khu vực đăng ký cho XenForo 2 1.0 Chặn đăng ký từ các khu vực được chỉ định. Tính năng: Sử dụng ipapi.co để biết vị trí quốc gia chính xác. Tất cả phrase đều bắt đầu bằng regionregistrationcheck_ để bạn tiện theo dõi. Thiết lập: Nhập Region codes và...
 5. PVS

  Addon 2x Post Areas: Pro Performance - Cải tiến hiệu suất cho add-on khu vực bài viết của XenForo 2

  Post Areas: Pro Performance - Cải tiến hiệu suất cho add-on khu vực bài viết của XenForo 2 1.0.1 Nếu bạn sử dụng Post Areas và khách truy cập nhấp vào tab “Post Areas” trong tiểu sử của thành viên, số lượng bài viết và chủ đề được tính theo thời gian thực. Tùy thuộc vào tài nguyên máy chủ của...
 6. PVS

  Addon 2x Post Areas - Khu vực bài viết cho XenForo 2

  Post Areas - Khu vực bài viết cho XenForo 2 2.1.2 Add-on này hiển thị số lượng bài viết và chủ đề mà người dùng đã tạo trong mỗi diễn đàn con. Bảng tổng quan được hiển thị trong tab hồ sơ người dùng mới có tên "Post Areas". Bản phát hành 2.0.0 của add-on này có các tính năng tương tự như bản...
Top Bottom