lite

 1. PVS

  Addon 2x Hide for User Lite - Ẩn đối với người dùng Lite cho XenForo 2 1.1.0

  Hide for User Lite - Ẩn đối với người dùng Lite cho XenForo 2 1.1.0 Addon này thêm nút ẩn cho người dùng đối với tất cả các bài đăng. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 2. PVS

  Addon 2x Featured threads lite - Chủ đề nổi bật rút gọn cho XenForo 2 1.0

  Featured threads lite - Chủ đề nổi bật rút gọn cho XenForo 2 1.0 Hiển thị widget chủ đề nổi bật. Tính năng: Mỗi lần tải trang sẽ hiển thị một block mới với các chủ đề nổi bật ngẫu nhiên. Tất cả phrase bắt đầu bằng featuredthreadslite_ để thuận tiện cho bạn. Tạo widget: 1. Vào Appearance...
 3. PVS

  Addon 2x Approval queue lite - Hàng đợi phê duyệt rút gọn cho XenForo 2 1.5

  Approval queue lite - Hàng đợi phê duyệt rút gọn cho XenForo 2 1.5 Phiên bản thu gọn của hàng đợi phê duyệt. Tính năng: Loại bỏ các tính năng ít khi được sử dụng. Thêm trường Location nếu được bật. Tùy chọn để hiển thị Spam clean. Chỉ gửi thông báo qua email cho những người dùng đã được phê...
 4. PVS

  Addon 2x [H] Thread Owner Rights Lite - Quyền sở hữu chủ đề rút gọn cho XenForo 2 1.0.1

  [H] Thread Owner Rights Lite - Quyền sở hữu chủ đề rút gọn cho XenForo 2 1.0.1 Đây là phiên bản rút gọn của add-on Thread Owner Rights. Cung cấp cho các thành viên của bạn dựa trên node hoặc quyền của nhóm người dùng khả năng chỉnh sửa bất kỳ bài viết nào trong chủ đề mà họ tạo và xóa tạm thời...
 5. PVS

  Addon 2x [OzzModz] GA-Lite (Google Analytics Lite) - Thêm GA-Lite vào XenForo 2 2.0.0

  [OzzModz] GA-Lite (Google Analytics Lite) - Thêm GA-Lite vào XenForo 2 2.0.0 Add-on đơn giản này thay thế thư viện Google Analytics bằng thư viện GA-Lite , một phiên bản nhỏ có thể lưu vào bộ nhớ cache có thể giúp giảm kích thước trang của bạn và tải một lượng nhỏ. GA Lite là mã nguồn mở và hỗ...
 6. PVS

  Addon 2x Approval queue lite - Hàng đợi phê duyệt rút gọn cho XenForo 2 1.4

  Approval queue lite - Hàng đợi phê duyệt rút gọn cho XenForo 2 1.4 Phiên bản thu gọn của hàng đợi phê duyệt. Tính năng: Loại bỏ các tính năng ít khi được sử dụng. Thêm trường Location nếu được bật. Chỉ gửi thông báo qua email cho những người dùng đã được phê duyệt. Chúc các bạn thành công...
 7. PVS

  Addon 2x Profile page lite - Rút gọn trang hồ sơ cho XenForo 2.2 1.3

  Profile page lite - Rút gọn trang hồ sơ cho XenForo 2.2 1.3 Cung cấp một trang hồ sơ đơn giản. Add-on này sẽ giúp trang hồ sơ dễ sử dụng hơn bằng cách loại bỏ thanh điều hướng và nội dung liên quan. Block thông tin giới thiệu được thêm vào tùy chọn ở phía dưới. Chúc các bạn thành công...
 8. PVS

  Addon 2x New posts lite - Bài viết mới rút gọn cho XenForo 2 1.0

  New posts lite - Bài viết mới rút gọn cho XenForo 2 1.0 Cho phép có một liên kết Bài viết mới với các diễn đàn bị loại trừ. Thiết lập: Đi đến Public navigation -> Add navigation Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 9. PVS

  Addon 2x GA-Lite (Google Analytics Lite) - Thêm GA-Lite vào XenForo 2 1.0.0.3

  GA-Lite (Google Analytics Lite) - Thêm GA-Lite vào XenForo 2 1.0.0.3 Add-on đơn giản này thay thế thư viện Google Analytics bằng thư viện GA-Lite , một phiên bản nhỏ có thể lưu vào bộ nhớ cache có thể giúp giảm kích thước trang của bạn và tải một lượng nhỏ. GA Lite là mã nguồn mở và hỗ trợ hầu...
 10. PVS

  Addon 2x GA-Lite (Google Analytics Lite) - Thêm GA-Lite vào XenForo 2 1.0.0.2

  GA-Lite (Google Analytics Lite) - Thêm GA-Lite vào XenForo 2 1.0.0.2 Add-on đơn giản này thay thế thư viện Google Analytics bằng thư viện GA-Lite , một phiên bản nhỏ có thể lưu vào bộ nhớ cache có thể giúp giảm kích thước trang của bạn và tải một lượng nhỏ. GA Lite là mã nguồn mở và hỗ trợ hầu...
 11. PVS

  Addon 2x Editor buttons lite - Thu gọn nút trình soạn thảo XenForo 2 1.0

  Editor buttons lite - Thu gọn nút trình soạn thảo XenForo 2 1.0 Cung cấp một thanh công cụ soạn thảo dễ sử dụng bằng cách loại bỏ các nút không mong muốn. Trước Sau Cách sử dụng: Điều hướng đến URL sau: Admin control panel -> Content -> BB code button manager thêm vào URL trang web...
 12. PVS

  Addon 2x [Xen-Soluce] Advanced Statistics Lite - Thống kê nâng cao Lite cho XenForo 2

  [Xen-Soluce] Advanced Statistics Lite - Thống kê nâng cao Lite cho XenForo 2 2.0.0 Fix 2 Add-on này cho phép bạn hiển thị số liệu thống kê nâng cao cho các thành viên của mình. (LITE) Tóm tắt tính năng: Tùy chọn: Thống kê hàng ngày Thống kê hàng tuần Thống kê hàng tháng Danh sách reaction...
 13. PVS

  Addon 2x Thread Owner Rights Lite - Quyền sở hữu chủ đề (bản rút gọn) cho XenForo 2

  Thread Owner Rights Lite - Quyền sở hữu chủ đề (bản rút gọn) cho XenForo 2 1.0.1 Đây là phiên bản lite của add-on Thread Owner Rights. Cung cấp cho các thành viên của bạn dựa trên các quyền của node và nhóm người dùng có thể chỉnh sửa bất kỳ bài viết nào trong chủ đề mà họ tạo và xóa các bài...
 14. PVS

  Addon VaultWiki Lite - VaultWiki phiên bản rút gọn

  VaultWiki Lite - VaultWiki phiên bản rút gọn 4.0.21 Patch Level 1 Nội dung giúp cộng đồng của bạn hấp dẫn, thúc đẩy đăng ký, doanh thu quảng cáo, và nhiều nội dung khác. Các diễn đàn đã cho phép trang web của bạn có khả năng chuyển một phần quan trọng của quá trình tạo nội dung tới cộng đồng...
 15. PVS

  Styles Style Simplicity Lite cho XenForo

  Style Simplicity Lite cho XenForo 1.0.1 Simplicity là một style miễn phí, nhẹ và đơn giản cho Xenforo, tuyệt vời cho bất cứ ai tìm kiếm một giao diện tối giản. Simplicity không có bell và whistle, nhưng thực hiện các chỉnh sửa tối thiểu cho Xenforo mặc định để tạo cho bạn một chủ đề khởi...
 16. PVS

  Addon DragonByte Shout [Lite] - Shoutbox DragonByte [Bản rút gọn]

  DragonByte Shout [Lite] - Shoutbox DragonByte [Bản rút gọn] 7.2.0 DragonByte Shout là cách lý tưởng để giữ cho các thành viên trên diễn đàn của bạn trong khi họ chờ đợi trả lời cho bài viết của họ. Nó có thể được sử dụng trong nhiều cách khác nhau - như một phòng chat dành cho thành viên, cho...
 17. PVS

  Addon XenCarta (Wiki) PRO - Tạo trang Wiki cho Xenforo PRO

  XenCarta (Wiki) PRO - Tạo trang Wiki cho Xenforo PRO XenCarta là một wiki "lite". Nó có thể được coi là một hệ thống quản lý trang/nội dung với tính năng wiki giống như các trang khác, lịch sử sửa đổi và template. Tuy nhiên, nó là một wiki "lite" vì được thiết kế như bản rút gọn; để tránh những...
Top Bottom