lỗi khi cài đặt xenforo

  1. D

    Help Lỗi khi cài đặt xenforo 1.5.14 lên host XenForo 1.5.14 - Errors

    Truớc giờ cài xenforo em chưa bao giờ bị lỗi như thế này nên không biết fix mong mọi người có thể giúp em XenForo 1.5.14 - Errors The following errors occurred while verifying that your server can run XenForo: The required PHP extension Iconv could not be found. Please ask your host to install...
Top Bottom