mail

 1. PVS

  Addon 2x SparkPost Mail Transport for XF 2.2 - Thêm phương thức SparkPost để gửi mail cho XenForo 2.2 2.1.4

  SparkPost Mail Transport for XF 2.2 - Thêm phương thức SparkPost để gửi mail cho XenForo 2.2 2.1.4 Thêm tùy chọn SparkPost mail transport để gửi tất cả mail thông qua tài khoản SparkPost của bạn. Đây là phiên bản tương thích với XF v2.2 và đã được viết lại hoàn toàn để hỗ trợ thư viện...
 2. PVS

  Addon 2x [DBTech] DragonByte Mail - Tích hợp DragonByte Mail cho XenForo 2 4.6.2

  [DBTech] DragonByte Mail - Tích hợp DragonByte Mail cho XenForo 2 4.6.2 DragonByte Mail là một mod danh sách gửi mail chuyên nghiệp với các tính năng quản lý đăng ký nâng cao. Ngoài ra, nó có một tính năng là làm nổi bật các chủ đề phổ biến nhất của bạn. Công dụng DragonByte Mail là giải pháp...
 3. PVS

  Addon 2x SparkPost Mail Transport for XF 2.2 - Thêm phương thức SparkPost để gửi mail cho XenForo 2.2 2.1.3

  SparkPost Mail Transport for XF 2.2 - Thêm phương thức SparkPost để gửi mail cho XenForo 2.2 2.1.3 Thêm tùy chọn SparkPost mail transport để gửi tất cả mail thông qua tài khoản SparkPost của bạn. Đây là phiên bản tương thích với XF v2.2 và đã được viết lại hoàn toàn để hỗ trợ thư viện...
 4. PVS

  Addon 2x [DBTech] DragonByte Mail - Tích hợp DragonByte Mail cho XenForo 2 4.6.1

  [DBTech] DragonByte Mail - Tích hợp DragonByte Mail cho XenForo 2 4.6.1 DragonByte Mail là một mod danh sách gửi mail chuyên nghiệp với các tính năng quản lý đăng ký nâng cao. Ngoài ra, nó có một tính năng là làm nổi bật các chủ đề phổ biến nhất của bạn. Công dụng DragonByte Mail là giải pháp...
 5. PVS

  Addon 2x SparkPost Mail Transport for XF 2.2 - Thêm phương thức SparkPost để gửi mail cho XenForo 2.2 2.1.1

  SparkPost Mail Transport for XF 2.2 - Thêm phương thức SparkPost để gửi mail cho XenForo 2.2 2.1.1 Thêm tùy chọn SparkPost mail transport để gửi tất cả mail thông qua tài khoản SparkPost của bạn. Đây là phiên bản tương thích với XF v2.2 và đã được viết lại hoàn toàn để hỗ trợ thư viện...
 6. PVS

  Addon 2x SparkPost Mail Transport for XF 2.2 - Thêm phương thức SparkPost để gửi mail cho XenForo 2.2 2.1.0

  SparkPost Mail Transport for XF 2.2 - Thêm phương thức SparkPost để gửi mail cho XenForo 2.2 2.1.0 Thêm tùy chọn SparkPost mail transport để gửi tất cả mail thông qua tài khoản SparkPost của bạn. Đây là phiên bản tương thích với XF v2.2 và đã được viết lại hoàn toàn để hỗ trợ thư viện...
 7. PVS

  Addon 2x [DBTech] DragonByte Mail - Tích hợp DragonByte Mail cho XenForo 2 4.6.0b1

  [DBTech] DragonByte Mail - Tích hợp DragonByte Mail cho XenForo 2 4.6.0b1 DragonByte Mail là một mod danh sách gửi mail chuyên nghiệp với các tính năng quản lý đăng ký nâng cao. Ngoài ra, nó có một tính năng là làm nổi bật các chủ đề phổ biến nhất của bạn. Công dụng DragonByte Mail là giải...
 8. PVS

  Addon 2x SparkPost Mail Transport for XF 2.2 - Thêm phương thức SparkPost để gửi mail cho XenForo 2.2

  SparkPost Mail Transport for XF 2.2 - Thêm phương thức SparkPost để gửi mail cho XenForo 2.2 2.0.0 Thêm tùy chọn SparkPost mail transport để gửi tất cả mail thông qua tài khoản SparkPost của bạn. Đây là phiên bản tương thích với XF v2.2 và đã được viết lại hoàn toàn để hỗ trợ thư viện...
 9. PVS

  Addon 2x SparkPost Mail Transport - Thêm phương thức SparkPost để gửi mail cho XenForo 2

  SparkPost Mail Transport - Thêm phương thức SparkPost để gửi mail cho XenForo 2 1.1.0 Thêm tùy chọn SparkPost mail transport để gửi tất cả thư thông qua tài khoản SparkPost của bạn. Addon này có email bị trả lại đầy đủ và hỗ trợ xử lý email chưa được đăng ký bằng SparkPost Events API - không...
 10. PVS

  Addon 2x DragonByte Mail - Tích hợp DragonByte Mail cho XenForo 2

  DragonByte Mail - Tích hợp DragonByte Mail cho XenForo 2 4.3.6 DragonByte Mail là một mod danh sách gửi mail chuyên nghiệp với các tính năng quản lý đăng ký nâng cao. Ngoài ra, nó có một tính năng là làm nổi bật các chủ đề phổ biến nhất của bạn. Công dụng DragonByte Mail là giải pháp hoàn hảo...
 11. PVS

  Hướng dẫn Sử dụng PHPMailer để gửi mail

  Sử dụng PHPMailer để gửi mail Khoảng 2 tuần trở lại đây mình nhận được khá nhiều email về vấn đề gửi mail trên localhost. Vấn đề này cũng khá phổ biến, mặc định hàm mail() trên localhost không thể gửi được. Và chúng ta cũng có nhiều giải pháp cho vấn đề, nhưng mình nghĩ PHPMailer là giải pháp...
Top Bottom