manager

 1. PVS

  Addon 2x Editor & BB Code Manager - Quản lý trình soạn thảo cho XenForo 2

  Editor & BB Code Manager - Quản lý trình soạn thảo cho XenForo 2 1.2.1 Patch Level 1 Hoàn toàn tùy chỉnh cá thể XenForo Froala của bạn. Thay đổi bố cục thanh công cụ của bạn, kích hoạt và vô hiệu hóa BB Code, sử dụng table mới và BB Code background-color, cung cấp phông chữ mới thú vị cho người...
 2. PVS

  Addon Ads Manager by Siropu - Trình quản lý quảng cáo bởi Siropu

  Ads Manager by Siropu - Trình quản lý quảng cáo bởi Siropu 1.26.3 Ads Manager là một hệ thống quản lý quảng cáo nhẹ và mạnh mẽ cho phép bạn quản lý dễ dàng các quảng cáo của riêng bạn và bán quảng cáo sử dụng các gói. Với Ads Manager, bạn có thể hiển thị 7 loại quảng cáo trên XenForo: 1. Code...
 3. PVS

  Addon Xen Product Manager Tiles - Trình quản lý sản phẩn Xen dạng gạch

  Xen Product Manager Tiles - Trình quản lý sản phẩn Xen dạng gạch Yêu cầu: Xen Product Manager Thêm đoạn code dưới vào template EXTRA.css của bạn: .productListItem { display: inline-block !important; table-layout: initial !important; border-radius: 5px; margin: 10px 0px 0px 0px...
 4. PVS

  Addon XenProduct Manager Categories - Quản lý chuyên mục XenProduct

  XenProduct Manager Categories - Quản lý chuyên mục XenProduct 2.0.0 Với XenProduct Manager Categories, các chuyên mục cuối cùng cũng đã được đưa đến XenProduct Manager! Tính năng: Usergroup permissions Block Categories trong sidebar XenProduct Manager Thêm/Chỉnh sửa categories: Title (Tiêu...
 5. PVS

  Addon DragonByte Product Manager - Trình quản lý sản phẩm của DragonByte

  DragonByte Product Manager - Trình quản lý sản phẩm của DragonByte 2.0.0 Product Manager là người bạn đồng hành với các sản phẩm DragonByte hiện tại của bạn, cho phép bạn không chỉ có một tab AdminCP riêng biệt cho sản phẩm của DragonByte, nhưng cũng nhanh chóng và dễ dàng nhìn thấy nếu có bất...
 6. PVS

  Addon Donation Manager - Quản lý tài trợ

  Donation Manager - Quản lý tài trợ 1.4.2 Charity donation hoặc Project Donation đang trở thành phổ biến bất cứ lúc nào trên thế giới. Ngày nay, nhiều nghệ sĩ trẻ muốn mang “child” của mình cho công chúng, tuy nhiên, nó dường như không thể khi họ không có tiền trong tay. Với bất kỳ ý tưởng đưa...
 7. PVS

  Addon Projects Manager - Quản lý dự án

  Projects Manager - Quản lý dự án 2.0.2 Add-on này cho phép bạn tạo ra một trình quản lý dự án! Bạn có thể tạo ra một số lượng không giới hạn của các dự án, danh mục và các nhiệm vụ. Add-on thêm các permission. Bạn có thể sửa, xóa, chỉnh sửa tình trạng và độ ưu tiên Và nhiều hơn thế ... Tính...
 8. PVS

  Addon Xen Product Manager - Trình quản lý sản phẩm Xen

  Xen Product Manager - Trình quản lý sản phẩm Xen 1.2.10 Xen Product Manager là một trình quản lý sản phẩm/giấy phép đầy đủ tính năng add-on cho XenForo mà sẽ cho phép bạn để bán sản phẩm cho các thành viên của bạn. Thanh toán cho tất cả các sản phẩm được thực hiện cho các tài khoản PayPal...
 9. PVS

  Addon Article Manager - Trình quản lý Article

  Article Manager - Trình quản lý Articlec 2.0.8 Add-on này được thiết kế thêm một hệ thống Article Manager cho diễn đàn của bạn. Article Manager đi kèm với Categories, Commenting System, Thread Promotions and Associations, Attachments, Ratings, Prefixes và Tags. Đăng bài viết có thể được thực...
Top