moderation

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] XFRM: Inline Moderation Tool | Icon Edit - XFRM: Công cụ kiểm duyệt nội tuyến | Chỉnh sửa biểu tượng cho XenForo 2.2 2.0.0

  [OzzModz] XFRM: Inline Moderation Tool | Icon Edit - XFRM: Công cụ kiểm duyệt nội tuyến | Chỉnh sửa biểu tượng cho XenForo 2.2 2.0.0 Yêu cầu: XFRM 2.2.+ Thêm công cụ kiểm duyệt nội tuyến để thay đổi/xóa biểu tượng cho tài nguyên. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Inline Moderation Select All Permissions - Quyền chọn tất cả trong kiểm duyệt nội tuyến cho XenForo 2.2 2.0.0

  [OzzModz] Inline Moderation Select All Permissions - Quyền chọn tất cả trong kiểm duyệt nội tuyến cho XenForo 2.2 2.0.0 Thêm quyền cho phép người dùng sử dụng tùy chọn "Chọn tất cả" trong thanh kiểm duyệt nội tuyến. Quản trị viên sẽ có thể sử dụng tùy chọn bất kể quyền. Khuyên bạn chỉ nên cấp...
 3. PVS

  Addon 2x [tl] Avatar Moderation - Kiểm duyệt ảnh đại diện cho XenForo 2 2.0.3

  [tl] Avatar Moderation - Kiểm duyệt ảnh đại diện cho XenForo 2 2.0.3 Kiểm duyệt tất cả ảnh đại diện của người dùng trước khi hiển thị công khai. Tùy chọn: N/A Quyền: Cho phép một số nhóm người dùng nhất định có thể bỏ qua kiểm duyệt này Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 4. PVS

  Addon 2x Crowd Moderation - Kiểm duyệt đám đông cho XenForo 2 2.0.1

  Crowd Moderation - Kiểm duyệt đám đông cho XenForo 2 2.0.1 Add-on cho phép cơ sở người dùng của bạn hỗ trợ nhóm kiểm duyệt của bạn. Nội dung báo cáo giờ đây có thể dẫn đến việc nội dung bị xóa tạm thời hoặc được thêm vào hàng đợi kiểm duyệt. Sau khi cài đặt, quyền "Crowd Moderation Report...
 5. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Moderation Notifier - Trình thông báo kiểm duyệt cho XenForo 2 1.0.0 Patch 2

  [OzzModz] Moderation Notifier - Trình thông báo kiểm duyệt cho XenForo 2 1.0.0 Patch 2 Thêm khả năng gửi cảnh báo và thông báo qua email khi chủ đề hoặc bài viết được chấp thuận hoặc từ chối. Gửi thông báo qua email được định cấu hình trong cài đặt email của diễn đàn Các thông báo được hỗ trợ...
 6. PVS

  Addon Regex Moderation - Kiểm duyệt Regex

  Regex Moderation - Kiểm duyệt Regex 1.3.1 Add-on này có thể phát hiện spam ẩn giấu trong bài đăng. Có hai lựa chọn ACP mà bạn có thể kiểm soát hành vi phát hiện: 1. Single characters words (Ký tự từ đơn) Với tùy chọn này, bạn có thể giới hạn số ký tự đơn mà tin nhắn có thể chứa nhiều nhất...
 7. PVS

  Addon Advanced Moderation System - Nâng cao hệ thống kiểm duyệt

  Advanced Moderation System - Nâng cao hệ thống kiểm duyệt 1.2.0 Kiểm soát các tập tin đã được tải lên và tải về bởi người dùng là vấn đề đau đầu của admin và mod. Để giải quyết chúng, sẽ tuyệt vời nếu có một công cụ nào có thể quản lý và thông báo cho admin về các tập tin tải lên hoặc tập tin...
 8. PVS

  Addon Outils de modérations for TaigaChat Pro - Công cụ kiểm duyệt cho TaigaChat Pro

  Outils de modérations for TaigaChat Pro - Công cụ kiểm duyệt cho TaigaChat Pro 1.4.0 Add-on này sẽ cho phép bạn quản lý tốt hơn thành bị bị cấm trong shoutbox của bạn, thêm một bảng xếp hạng các poster hàng đầu và nói chuyện với BOT cho vui. Yêu cầu bạn phải cài đặt add-on TaigaChat Pro trước...
Top Bottom