most

 1. PVS

  Addon 2x [tl] Most reacted threads, posts - Chủ đề, bài viết có phản ứng nhiều nhất cho XenForo 2 1.0.1

  [tl] Most reacted threads, posts - Chủ đề, bài viết có phản ứng nhiều nhất cho XenForo 2 1.0.1 Hiển thị các chủ đề, bài viết được phản hồi nhiều nhất trong hồ sơ người dùng Nội dung được hỗ trợ: Chủ đề Bài viết Tùy chọn: N / A Quyền: N / A Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 2. PVS

  Addon 2x Most reactions - Thêm widget Most reactions cho XenForo 2 1.4

  Most reactions - Thêm widget Most reactions cho XenForo 2 1.4 Hiển thị widget Most reactions. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng mostreactions_ để thuận tiện cho bạn. Tạo widget: Admin Control Panel -> Appearance -> Widgets Widget definition = Most reactions Widget key =...
 3. PVS

  Addon 2x [XTR] Most Followers - Nhiều người theo dõi nhất cho XenForo 2

  [XTR] Most Followers - Nhiều người theo dõi nhất cho XenForo 2 1.0.1 Add-on này cho phép bạn thêm tab nhiều người theo dõi nhất trên trang thành viên đáng chú ý trong cộng đồng của bạn và widget nhiều người theo dõi nhất với số lượng người theo dõi. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 4. PVS

  Addon 2x Most posts - Thêm widget thành viên có nhiều bài viết cho XenForo 2

  Most posts - Thêm widget thành viên có nhiều bài viết cho XenForo 2 1.7 Hiển thị widget thành viên có nhiều bài viết cho XenForo 2. Tạo widget: Admin Control Panel -> Appearance -> Widgets Widget definition = Most posts Widget key = most_posts Title = (để trống) Display in positions...
 5. PVS

  Addon 2x MostEverOnline - Hiển thị số lượng người dùng nhiều nhất đã từng trực tuyến cho XenForo 2

  MostEverOnline - Hiển thị số lượng người dùng nhiều nhất đã từng trực tuyến cho XenForo 2 2.0.0 Add-on này sẽ hiển thị số lượng người dùng nhiều nhất đã từng trực tuyến. Nó bao gồm số lượng cho tất cả người dùng, thành viên và khách. Bạn có tùy chọn số lượng bất kỳ để hiển thị hoặc tất cả. Có...
Top Bottom