most

 1. PVS

  Addon 2x Most reactions - Thêm widget Most reactions cho XenForo 2 1.5

  Most reactions - Thêm widget Most reactions cho XenForo 2 1.5 Hiển thị widget Most reactions. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng mostreactions_ để thuận tiện cho bạn. Tạo widget: Admin Control Panel -> Appearance -> Widgets Widget definition = Most reactions Widget key =...
 2. PVS

  Addon 2x Most posts - Thêm widget thành viên có nhiều bài viết cho XenForo 2 2.2

  Most posts - Thêm widget thành viên có nhiều bài viết cho XenForo 2 2.2 Hiển thị widget thành viên có nhiều bài viết cho XenForo 2. Tính năng: Tùy chọn để loại trừ nhóm người dùng phụ. Tất cả phrase bắt đầu bằng mostposts_ để thuận tiện cho bạn. Tạo widget: Admin Control Panel ->...
 3. PVS

  Addon 2x [TC] Most reacted post of member - Bài viết được thành viên phản hồi nhiều nhất cho XenForo 2.2 1.0.2

  [TC] Most reacted post of member - Bài viết được thành viên phản hồi nhiều nhất cho XenForo 2.2 1.0.2 Một widget đơn giản để hiển thị bài đăng của người dùng có nhiều phản ứng nhất. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 4. PVS

  Addon 2x Most threads - Hầu hết các chủ đề cho XenForo 2 1.1

  Most threads - Hầu hết các chủ đề cho XenForo 2 1.1 Hiển thị widget Hầu hết các chủ đề. Tính năng: Tùy chọn loại trừ nhóm người dùng phụ. Tất cả phrase bắt đầu bằng mostthreads_ để thuận tiện cho bạn. Tạo widget: Admin Control Panel -> Appearance -> Widgets Widget definition = Most...
 5. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Most Ever Online - Trực tuyến nhiều nhất cho XenForo 2 2.0.1

  [OzzModz] Most Ever Online - Trực tuyến nhiều nhất cho XenForo 2 2.0.1 Đây là một add-on miễn phí sẽ hiển thị số lượng hầu hết người dùng đã từng trực tuyến. Nó bao gồm số lượng cho tất cả người dùng, thành viên và khách. Bạn có tùy chọn hiển thị số lượng cho bất kỳ hoặc tất cả. Tổng số, thành...
 6. PVS

  Addon 2x Most likes - Nhiều lượt thích nhất cho XenForo 2 1.9

  Most likes - Nhiều lượt thích nhất cho XenForo 2 1.9 Tính năng: Tất cả phrase bắt đầu bằng mostlikes_ để thuận tiện cho bạn. Tạo widget: Admin Control Panel -> Appearance -> Widgets Widget definition = Most likes Widget key = most_likes Title = (leave blank) Display in positions = Forum list...
 7. PVS

  Addon 2x Most posts - Thêm widget thành viên có nhiều bài viết cho XenForo 2 2.1

  Most posts - Thêm widget thành viên có nhiều bài viết cho XenForo 2 2.1 Hiển thị widget thành viên có nhiều bài viết cho XenForo 2. Tính năng: Tùy chọn để loại trừ nhóm người dùng phụ. Tất cả phrase bắt đầu bằng mostposts_ để thuận tiện cho bạn. Tạo widget: Admin Control Panel ->...
 8. PVS

  Addon 2x [tl] Most reacted threads, posts - Chủ đề, bài viết có phản ứng nhiều nhất cho XenForo 2 1.0.1

  [tl] Most reacted threads, posts - Chủ đề, bài viết có phản ứng nhiều nhất cho XenForo 2 1.0.1 Hiển thị các chủ đề, bài viết được phản hồi nhiều nhất trong hồ sơ người dùng Nội dung được hỗ trợ: Chủ đề Bài viết Tùy chọn: N / A Quyền: N / A Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 9. PVS

  Addon 2x Most reactions - Thêm widget Most reactions cho XenForo 2 1.4

  Most reactions - Thêm widget Most reactions cho XenForo 2 1.4 Hiển thị widget Most reactions. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng mostreactions_ để thuận tiện cho bạn. Tạo widget: Admin Control Panel -> Appearance -> Widgets Widget definition = Most reactions Widget key =...
 10. PVS

  Addon 2x [XTR] Most Followers - Nhiều người theo dõi nhất cho XenForo 2

  [XTR] Most Followers - Nhiều người theo dõi nhất cho XenForo 2 1.0.1 Add-on này cho phép bạn thêm tab nhiều người theo dõi nhất trên trang thành viên đáng chú ý trong cộng đồng của bạn và widget nhiều người theo dõi nhất với số lượng người theo dõi. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 11. PVS

  Addon 2x Most posts - Thêm widget thành viên có nhiều bài viết cho XenForo 2

  Most posts - Thêm widget thành viên có nhiều bài viết cho XenForo 2 1.7 Hiển thị widget thành viên có nhiều bài viết cho XenForo 2. Tạo widget: Admin Control Panel -> Appearance -> Widgets Widget definition = Most posts Widget key = most_posts Title = (để trống) Display in positions...
 12. PVS

  Addon 2x MostEverOnline - Hiển thị số lượng người dùng nhiều nhất đã từng trực tuyến cho XenForo 2

  MostEverOnline - Hiển thị số lượng người dùng nhiều nhất đã từng trực tuyến cho XenForo 2 2.0.0 Add-on này sẽ hiển thị số lượng người dùng nhiều nhất đã từng trực tuyến. Nó bao gồm số lượng cho tất cả người dùng, thành viên và khách. Bạn có tùy chọn số lượng bất kỳ để hiển thị hoặc tất cả. Có...
Top Bottom