Addon 2x Most likes - Nhiều lượt thích nhất cho XenForo 2 1.9

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,618
Được Like
12,670
Most likes - Nhiều lượt thích nhất cho XenForo 2 1.9

Tính năng:

Tất cả phrase bắt đầu bằng mostlikes_ để thuận tiện cho bạn.

Tạo widget:
 1. Admin Control Panel -> Appearance -> Widgets
 2. Widget definition = Most likes
 3. Widget key = most_likes
 4. Title = (leave blank)
 5. Display in positions = Forum list: Sidebar
 6. Click Save.
Quyền của nhóm người dùng:
Thông thường bạn sẽ chọn Yes cho các nhóm người dùng sau:
 • Registered
 • Unregistered / Unconfirmed

Các mục cron:
Add-on này cập nhật widget mỗi giờ. Khi bạn cài đặt add-on lần đầu tiên, vui lòng chạy các mục nhập cron theo cách thủ công để xem widget:
Admin control panel -> Tools -> Cron entries -> Most likes

Hỏi và đáp:
Q: Khi nào thì số lượt thích được cập nhật?
A: Chúng được cập nhật một lần mỗi giờ bằng mục nhập cron.

Q: Loại lượt thích nào được tính?
A: Chỉ tính lượt thích bài viết.

Q: Tôi đã thay đổi ngày trong trang Options, tại sao tiêu đề vẫn hiển thị "Nhiều lượt thích nhất - 7 ngày qua" trong widget?
A: Phrase có tên là mostlikes_most_likes_past_x_days cần được cập nhật.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

 • Andy-MostLikes-1.9.zip
  16.1 KB · Lượt xem: 12

Top Bottom