luot thich

 1. PVS

  Addon 2x Most likes - Nhiều lượt thích nhất cho XenForo 2 1.9

  Most likes - Nhiều lượt thích nhất cho XenForo 2 1.9 Tính năng: Tất cả phrase bắt đầu bằng mostlikes_ để thuận tiện cho bạn. Tạo widget: Admin Control Panel -> Appearance -> Widgets Widget definition = Most likes Widget key = most_likes Title = (leave blank) Display in positions = Forum list...
 2. PVS

  Addon 2x Auto move by likes - Tự động di chuyển theo lượt thích cho XenForo 2

  Auto move by likes - Tự động di chuyển theo lượt thích cho XenForo 2 1.0 Tự động di chuyển chủ đề dựa trên số lượt thích của bài viết đầu tiên. Tính năng: Chạy tự động mỗi giờ bằng cách sử dụng cron entry. Chủ đề ghim sẽ không được di chuyển. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 3. PVS

  Addon 2x Remove likes - Loại bỏ lượt thích cho XenForo 2

  Remove likes - Loại bỏ lượt thích cho XenForo 2 1.4 Loại bỏ hàm 'Likes'. Các template được chỉnh sửa (Template modifications): account_preferences account_visitor_menu account_wrapper member_macros post_macros Thiết lập: Mục sau đây cần được vô hiệu hóa: Chúc các bạn thành công...
 4. PVS

  Addon 2x Disable Get Likes Back - Vô hiệu hóa chức năng unlike cho XenForo 2

  Disable Get Likes Back - Vô hiệu hóa chức năng unlike cho XenForo 2 1.0.0 Nội dung bài viết đăng trên diễn đàn của bạn phải nhận được lượt like mới có thể xem đầy đủ, và bạn cũng đã dùng giới hạn lượt like hàng ngày cho người dùng. Tuy nhiên, lại có người dùng nhận ra, khi đã xem được hết đầy...
 5. PVS

  Addon Rebuild Likes - Xây dựng lại lượt thích

  Rebuild Likes - Xây dựng lại lượt thích 1.0 Lượt thích được cập nhật lại để xóa các thành viên không còn tồn tại. Hãy chắc chắn sao lưu cơ sở dữ liệu của bạn trước khi sử dụng add-on này. Tin nhắn cung cấp khi add-on chạy Cài đặt: Tải xuống rebuildlikes_v1.0.zip và giải nén ra. Upload thư...
 6. PVS

  Addon 2x Daily Like Limit - Giới hạn lượt thích hàng ngày cho XenForo 2

  Daily Like Limit - Giới hạn lượt thích hàng ngày cho XenForo 2 1.0.0 Hạn chế tối đa số lần người dùng có thể thích hàng ngày dựa trên quyền nhóm người dùng Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 7. PVS

  Addon Thread Likes Move - Di chuyển chủ đề dựa vào lượt thích

  Thread Likes Move - Di chuyển chủ đề dựa vào lượt thích 1.0 Tự động di chuyển các chủ đề từ một diễn đàn nguồn sang một diễn đàn đích dựa trên số lượt thích. Trang Options Tính năng: Chủ đề được sticky sẽ không bị di chuyển. Tùy chọn để bỏ qua chủ đề cũ. Chạy tự động mỗi giờ một lần bằng...
 8. PVS

  Addon Like Limit Per Node - Giới hạn Like mỗi Node

  Like Limit Per Node - Giới hạn Like mỗi Node 1.1.0 Add-on này cho phép đặt giới hạn bao nhiêu lần có thể like bài viết trong một khoảng thời gian xác định trước. Số lần like và thời gian được cấu hình từ user group permissions, trong phần Forum Permissions. Chúng cũng có thể được đặt trên mỗi...
 9. PVS

  Addon Likes Summary - Tóm tắt lượt thích

  Likes Summary - Tóm tắt lượt thích 1.2.1 Addon này cho biết thêm các dòng tóm tắt lượt thích vào mỗi chủ đề trong threads list diễn đàn. Bằng cách này bạn có thể xem có bao nhiêu lượt thích các chủ đề mà không cần nhấp vào chủ đề đó. Tính năng: Xem có bao nhiêu lượt thích của một chủ đề Lựa...
Top Bottom