move

 1. PVS

  Tutorial 2x Move thread status icons - Di chuyển biểu tượng trạng thái chủ đề của XenForo 2

  Move thread status icons - Di chuyển biểu tượng trạng thái chủ đề của XenForo 2 Bạn có muốn có các biểu tượng trạng thái xuất hiện ở phía bên trái trước tiêu đề chủ đề? Thêm phần sau vào template Extra.less của bạn: /* Move thread status icons */ @media (min-width: @xf-responsiveMedium) {...
 2. PVS

  Addon 2x Quick Thread Move - Di chuyển nhanh chủ đề cho XenForo 2

  Quick Thread Move - Di chuyển nhanh chủ đề cho XenForo 2 1.0.1 Di chuyển nhanh các chủ đề đến một diễn đàn được xác định trước. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Addon Thread Likes Move - Di chuyển chủ đề dựa vào lượt thích

  Thread Likes Move - Di chuyển chủ đề dựa vào lượt thích 1.0 Tự động di chuyển các chủ đề từ một diễn đàn nguồn sang một diễn đàn đích dựa trên số lượt thích. Trang Options Tính năng: Chủ đề được sticky sẽ không bị di chuyển. Tùy chọn để bỏ qua chủ đề cũ. Chạy tự động mỗi giờ một lần bằng...
 4. PVS

  Addon Auto Move - Tự động di chuyển

  Auto Move - Tự động di chuyển 1.0 Tự động di chuyển các chủ đề trong các diễn đàn được lựa chọn. Trang Options cho phép đặt thời hạn của chủ đề và các diễn đàn sẽ được thực hiện. Add-on này rất hữu ích để tự động di chuyển các chủ đề cũ trong các diễn đàn được phân loại tới một diễn đàn lưu...
 5. PVS

  Addon 2x Move to Trash Can - Di chuyển vào thùng rác cho XenForo 2

  Move to Trash Can - Di chuyển vào thùng rác cho XenForo 2 2.0.0 Tăng năng suất của moderator bằng cách cho phép họ xóa và di chuyển một chủ đề tới box 'thùng rác' được chỉ định trong hai lần nhấp chuột. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom