mua bán chim

  1. H

    Help Diễn đàn Yêu Thú cưng YêuPet.vn

    Anh em thấy gì hay ho mà thích thì cứ nói mình sẽ chỉ cho nhé, giao diện đã chia sẻ rồi FaceXen 1.0 Lâu lắm rồi mới quay lại mày mò với XF (khoảng hơn 1 năm), lần cuối cùng là XF 1.5.6 thì phải. Sau một tháng lăn lộn thiết kế mới dám giới thiệu với các cao nhân một chút về cái web cùi, làm từ...
  2. H

    Giới thiệu về Diễn đàn Thú cưng YêuPet.vn

    Lâu lắm rồi mới quay lại mày mò với XF, lần cuối cùng là XF 1.5.6 thì phải. Sau một tháng lăn lộn thiết kế mới dám giới thiệu với các cao nhân một chút về cái web cùi, làm từ XF 2.0.11: https://yeupet.vn/ Đến cái logo cũng chưa thiết kế được cho ra hồn T_T Vài chức năng kỹ thuật: Trang chủ...
Top Bottom