myshortcodes

  1. PVS

    MyShortcodes - Plugin hỗ trợ tạo shortcode và widget cho Wordpress

    MyShortcodes - Plugin hỗ trợ tạo shortcode và widget cho Wordpress Nếu cần một cách tạo shortcode và widget tùy thích mà lại có đủ tính năng cần thiết nhưng không muốn đụng chạm nhiều vào code thì bài viết này sẽ hướng dẫn cách dùng plugin My Shortcodes để tạo nó. Đây là một plugin miễn phí...
Top Bottom