nang cap

 1. PVS

  Addon 2x User upgrade expired - Nhắc nhở nâng cấp người dùng đã hết hạn cho XenForo 2

  User upgrade expired - Nhắc nhở nâng cấp người dùng đã hết hạn cho XenForo 2 1.0 Gửi một thông báo email rằng nâng cấp người dùng của họ đã hết hạn. Tính năng: Email được gửi tự động thông qua Cron entry. Tất cả phrase bắt đầu với userupgradeexpired_ để thuận tiện cho bạn. Chúc các bạn...
 2. PVS

  Addon 2x Gift Upgrades - Tặng nâng cấp cho XenForo 2

  Gift Upgrades - Tặng nâng cấp cho XenForo 2 2.0.1 Add-on cho phép các thành viên của bạn dễ dàng và nhanh chóng mua nâng cấp cho các thành viên khác. Nó được tích hợp chặt chẽ với các tính năng nâng cấp người dùng cốt lõi của XenForo cho phép tặng các bản nâng cấp liền mạch mà bạn đã tạo...
 3. PVS

  Addon 2x Expiring User Upgrades - Nâng cấp người dùng hết hạn cho XenForo 2

  Expiring User Upgrades - Nâng cấp người dùng hết hạn cho XenForo 2 2.0.11 Add-on này sẽ gửi thông báo và email X ngày trước khi nâng cấp người dùng hết hạn, với tùy chọn thông báo thứ hai sau khi hết hạn nâng cấp. Các bản nâng cấp không định kỳ đã mua cũng có nút 'Extend Upgrade' để các thành...
 4. PVS

  Addon 2x User upgrade receipt - Biên nhận nâng cấp người dùng cho XenForo 2

  User upgrade receipt - Biên nhận nâng cấp người dùng cho XenForo 2 1.5 Add-on này sẽ hỗ trợ tạo biên nhận khi người dùng nâng cấp. Thiết lập: User group permissions Chọn 'User upgrade receipt' và thiết lập cho nhóm người dùng Registered là Yes. Custom user fields Tạo một Custom user...
 5. PVS

  Tutorial 2x One-click upgrades with Ubuntu - Nâng cấp bằng một cú nhấp chuột với Ubuntu

  One-click upgrades with Ubuntu - Nâng cấp bằng một cú nhấp chuột với Ubuntu Sau một thời gian tìm kiếm, cuối cùng mình đã tìm thấy một giải pháp cho phép thực hiện upload các tập tin qua SFTP và cung cấp cho nginx các quyền chính xác để cho phép nâng cấp bằng một lần nhấp chuột, cài đặt/nâng...
 6. PVS

  Addon 2x [XenConcept] Install And Upgrade - Cài đặt và nâng cấp các add-on của [XenConcept] cho XenForo 2

  [XenConcept] Install And Upgrade - Cài đặt và nâng cấp các add-on của [XenConcept] cho XenForo 2 2.0.0 Patch Level 1 Cài đặt các add-on của XenConcept trực tiếp từ trang web của bạn. Để chạy add-on này, bạn phải cài đặt add-on sau: Install And Upgrade. Chúc các bạn thành công. Nguồn...
 7. PVS

  Addon 2x Install and Upgrade - Cải tiến cài đặt và nâng cấp cho XenForo 2

  Install and Upgrade - Cải tiến cài đặt và nâng cấp cho XenForo 2 1.1.5 Cài đặt và nâng cấp các style, add-on và ngôn ngữ trên trang web của bạn dễ dàng hơn. Tự động cập nhật kiểm tra Add-on này sẽ tự động kiểm tra các bản cập nhật cho tất cả các style, add-on, ngôn ngữ của bạn và thậm chí cả...
 8. PVS

  Addon 2x User extra expired upgrades - Người dùng nâng cấp đã hết hạn cho XenForo 2

  User extra expired upgrades - Người dùng nâng cấp đã hết hạn cho XenForo 2 1.0.1 Addon này thêm một vùng bên dưới tab user extra để hiển thị các nâng cấp đã hết hạn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 9. PVS

  Addon User Upgrade Statistics - Thống kê người dùng nâng cấp

  User Upgrade Statistics - Thống kê người dùng nâng cấp 1.0.2 User Upgrade Statistics giúp bạn thống kê doanh thu user upgrade trong một khoảng thời gian. Với User Upgrade Statistics, bạn sẽ có dữ liệu cập nhật mới nhất về tình hình tài chính của mình hàng ngày hoặc hàng tháng. Add-on này cho...
 10. PVS

  Hướng dẫn Tìm hiểu một số tính năng mới trong jQuery 1.9

  Tìm hiểu một số tính năng mới trong jQuery 1.9 Phiên bản jQuery 1.9 được phát hành vào ngày 15 tháng 1 năm 2013, đây là một sự đánh dấu quan trọng trước khi tiến lên phiên bản 2.0, từ phiên bản 2.0 jQuery sẽ không còn hỗ trợ trên các trình duyệt IE cũ. Ở phiên bản mới này sẽ có một vài phương...
 11. PVS

  Hướng dẫn XenForo User Upgrade Change Currency - Thay đổi loại tiền tệ cho nâng cấp người dùng Xenforo

  XenForo User Upgrade Change Currency - Thay đổi loại tiền tệ cho nâng cấp người dùng Xenforo Giá trị tiêu chuẩn của tôi là USD. Tôi thay đổi loại tiền tệ của tôi thành VND và phương pháp này làm việc hoàn hảo. Bước 1: Đăng nhập vào Cpanel và mở phpMyAdmin Bước 2: Tìm bảng xf_user_upgrade Bước...
 12. PVS

  Addon User Upgrades - Nâng cấp người dùng

  User Upgrades - Nâng cấp người dùng 1.8.1a Add-on này cho biết thêm các tính năng bổ sung cho việc xây dựng trong chức năng nâng cấp người dùng. Tính năng: Các tính năng khác được tạo ra bởi add-on: User Upgrade Categories Search User Upgrades Detailed Transaction Log Manually Upgrade User...
Top Bottom