navbar

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Remove Auto Complete For NavBar Search - Xóa tự động hoàn thành đối với tìm kiếm NavBar XenForo 2 2.0.0

  [OzzModz] Remove Auto Complete For NavBar Search - Xóa tự động hoàn thành đối với tìm kiếm NavBar XenForo 2 2.0.0 Addon đơn giản này chỉ xóa tự động hoàn thành cho hộp tìm kiếm trên thanh điều hướng. Không có cài đặt hoặc tùy chọn nào cho addon, bạn chỉ cần cài đặt nó và quên nó đi. Trước...
 2. PVS

  Tutorial 2x Put StaffBar into NavBar - Đưa StaffBar vào NavBar cho XenForo 2

  Put StaffBar into NavBar - Đưa StaffBar vào NavBar cho XenForo 2 Hướng dẫn này sẽ giúp bạn đưa StaffBar vào NavBar cho XenForo 2. Bước 1: Chỉnh sửa PAGE_CONTAINER. Tìm đoạn sau: <div class="p-nav-opposite"> <div class="p-navgroup p-account ..... Sau đó thêm dòng...
 3. PVS

  Tutorial 2x Font Awesome Icons in Navbar for 2.1 - Thêm biểu tượng Font Awesome vào Navbar cho XenForo 2.1

  Font Awesome Icons in Navbar for 2.1 - Thêm biểu tượng Font Awesome vào Navbar cho XenForo 2.1 Chỉ cần thêm đoạn code sau vào template extra.less là xong: .p-navEl a::before{ font-family: 'Font Awesome 5 Pro'; padding-right: 5px; } .p-navEl a[data-nav-id="home"]::before{content...
Top Bottom