nexus 6p

  1. PCO

    Người phụ nữ may mắn tìm lại được chiếc Nexus 6P bị đánh cắp nhờ Android Device Manager

    Nếu bạn bị mất điện thoại, thì nhiều khả năng là sẽ không bao giờ thấy lại chiếc máy của mình nữa. Nhưng trong một số trường hợp, như cô gái này, đã tìm thấy chiếc Nexus 6P bị lấy trộm của mình nhờ vào Android Device Manager, một tính năng giúp bạn có thể tìm lại điện thoại bị thất lạc hoặc đánh...
Top Bottom