once

 1. PVS

  Addon 2x Signature Once - Hiển thị chữ ký một lần trong mỗi chủ đề cho XenForo 2 2.0.4

  Signature Once - Hiển thị chữ ký một lần trong mỗi chủ đề cho XenForo 2 2.0.4 Cho phép chữ ký của người dùng chỉ được hiển thị một lần trong mỗi chủ đề hoặc mỗi lần một trang. Yêu cầu PHP 7.4.0+ Tùy chọn Chủ đề, thảo luận và cuộc trò chuyện Tên Sự miêu tả Hiển thị chữ ký của người dùng...
 2. PVS

  Addon 2x Signature Once - Hiển thị chữ ký một lần trong mỗi chủ đề cho XenForo 2 2.0.3

  Signature Once - Hiển thị chữ ký một lần trong mỗi chủ đề cho XenForo 2 2.0.3 Cho phép chữ ký của người dùng chỉ được hiển thị một lần trong mỗi chủ đề hoặc mỗi lần một trang. Yêu cầu PHP 7.4.0+ Tùy chọn Chủ đề, thảo luận và cuộc trò chuyện Tên Sự miêu tả Hiển thị chữ ký của người dùng...
 3. PVS

  Addon 2x Signature Once - Hiển thị chữ ký một lần trong mỗi chủ đề cho XenForo 2 2.0.2

  Signature Once - Hiển thị chữ ký một lần trong mỗi chủ đề cho XenForo 2 2.0.2 Cho phép chữ ký của người dùng chỉ được hiển thị một lần trong mỗi chủ đề hoặc mỗi lần một trang. Yêu cầu PHP 7.4.0+ Tùy chọn Chủ đề, thảo luận và cuộc trò chuyện Tên Sự miêu tả Hiển thị chữ ký của người dùng...
 4. PVS

  Addon 2x Signature Once - Hiển thị chữ ký một lần trong mỗi chủ đề cho XenForo 2 2.0.1

  Signature Once - Hiển thị chữ ký một lần trong mỗi chủ đề cho XenForo 2 2.0.1 Cho phép chữ ký của người dùng chỉ được hiển thị một lần trong mỗi chủ đề hoặc mỗi lần một trang. Yêu cầu PHP 7.4.0+ Tùy chọn Chủ đề, thảo luận và cuộc trò chuyện Tên Sự miêu tả Hiển thị chữ ký của người dùng...
 5. M

  Once 1.1.9 – Clean & Elegant WordPress Blog Theme

  Once là một chủ đề WordPress đẹp cho các trang web về viết blog, tạp chí hoặc các chủ đề giàu nội dung khác. Once là một chủ đề cao cấp mà bạn có thể tải xuống và sử dụng miễn phí. Nó rất phổ biến và được người dùng WordPress tin tưởng do tính dễ sử dụng và tính tùy biến cao. Các tính năng chính...
 6. PVS

  Addon 2x Signature Once - Hiển thị chữ ký một lần trong mỗi chủ đề cho XenForo 2

  Signature Once - Hiển thị chữ ký một lần trong mỗi chủ đề cho XenForo 2 1.2.3 Cho phép chữ ký của người dùng chỉ được hiển thị một lần trong mỗi chủ đề hoặc mỗi lần một trang. Options Tùy chọn "Show user's signature once per thread" tại Admin > Options > Messages Permissions "Bypass...
Top Bottom