Addon 2x Signature Once - Hiển thị chữ ký một lần trong mỗi chủ đề cho XenForo 2

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Signature Once - Hiển thị chữ ký một lần trong mỗi chủ đề cho XenForo 2 1.2.3

Cho phép chữ ký của người dùng chỉ được hiển thị một lần trong mỗi chủ đề hoặc mỗi lần một trang.

admincp_options_messages.png permissions.png
Options
 • Tùy chọn "Show user's signature once per thread" tại Admin > Options > Messages
Permissions
 • "Bypass signature once" tại Admin > Groups & permissions > [Usergroup] > Forum permissions
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • SignatureOnceForXF2-1.0.0-alpha.1.zip
  14.4 KB · Lượt xem: 7
 • SignatureOnceForXF2-1.0.0.zip
  14.9 KB · Lượt xem: 16
 • TickTackk-SignatureOnce-1.0.1.zip
  13.6 KB · Lượt xem: 12
 • TickTackk-SignatureOnce-1.0.2.zip
  18.3 KB · Lượt xem: 7
 • TickTackk-SignatureOnce-1.1.0.zip
  22.1 KB · Lượt xem: 5
 • TickTackk-SignatureOnce-1.1.2.zip
  22.4 KB · Lượt xem: 5
 • TickTackk-SignatureOnce-1.1.3.zip
  22.5 KB · Lượt xem: 6
 • TickTackk-SignatureOnce-1.1.5.zip
  25.9 KB · Lượt xem: 7
 • TickTackk-SignatureOnce-1.2.0.zip
  25.2 KB · Lượt xem: 4
 • TickTackk-SignatureOnce-1.2.1.zip
  26.9 KB · Lượt xem: 8
 • TickTackk-SignatureOnce-1.2.2.zip
  27.4 KB · Lượt xem: 9
 • TickTackk-SignatureOnce-1.2.3.zip
  27.4 KB · Lượt xem: 11

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top