Addon 2x Signature Once - Hiển thị chữ ký một lần trong mỗi chủ đề cho XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Signature Once - Hiển thị chữ ký một lần trong mỗi chủ đề cho XenForo 2 1.2.3

Cho phép chữ ký của người dùng chỉ được hiển thị một lần trong mỗi chủ đề hoặc mỗi lần một trang.

admincp_options_messages.png permissions.png
Options
 • Tùy chọn "Show user's signature once per thread" tại Admin > Options > Messages
Permissions
 • "Bypass signature once" tại Admin > Groups & permissions > [Usergroup] > Forum permissions
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • SignatureOnceForXF2-1.0.0-alpha.1.zip
  14.4 KB · Lượt xem: 7
 • SignatureOnceForXF2-1.0.0.zip
  14.9 KB · Lượt xem: 16
 • TickTackk-SignatureOnce-1.0.1.zip
  13.6 KB · Lượt xem: 12
 • TickTackk-SignatureOnce-1.0.2.zip
  18.3 KB · Lượt xem: 7
 • TickTackk-SignatureOnce-1.1.0.zip
  22.1 KB · Lượt xem: 5
 • TickTackk-SignatureOnce-1.1.2.zip
  22.4 KB · Lượt xem: 5
 • TickTackk-SignatureOnce-1.1.3.zip
  22.5 KB · Lượt xem: 6
 • TickTackk-SignatureOnce-1.1.5.zip
  25.9 KB · Lượt xem: 7
 • TickTackk-SignatureOnce-1.2.0.zip
  25.2 KB · Lượt xem: 4
 • TickTackk-SignatureOnce-1.2.1.zip
  26.9 KB · Lượt xem: 8
 • TickTackk-SignatureOnce-1.2.2.zip
  27.4 KB · Lượt xem: 9
 • TickTackk-SignatureOnce-1.2.3.zip
  27.4 KB · Lượt xem: 11

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 1.0.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 1.0.1
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 1.0.2
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 1.1.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 1.1.2
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 1.1.3
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 1.1.5
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 1.2.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 1.2.1
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 1.2.2
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 1.2.3
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom