signature

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] User Signature Ignore - Bỏ qua chữ ký của người dùng XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 1

  [OzzModz] User Signature Ignore - Bỏ qua chữ ký của người dùng XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 1 Addon đơn giản sẽ cho phép người dùng của bạn chọn chữ ký họ muốn xem/bỏ qua. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Addon 2x Signature search - Tìm kiếm chữ ký cho XenForo 2 1.1

  Signature search - Tìm kiếm chữ ký cho XenForo 2 1.1 Tìm kiếm chữ ký bằng nhiều tiêu chí. Mục đích chính của add-on này là cho phép admin tìm thấy các liên kết spam trong chữ ký. Tính năng: Cho phép tìm kiếm nội dung được bao gồm và loại trừ. Tất cả phrase bắt đầu bằng signaturesearch_ để...
 3. PVS

  Addon 2x [tl] Signature Remover - Loại bỏ chữ ký cho XenForo 2 1.0.2

  [tl] Signature Remover - Loại bỏ chữ ký cho XenForo 2 1.0.2 Tự động loại bỏ chữ ký người dùng khi họ xóa một số nhóm người dùng. Tùy chọn: Tùy chọn để chọn nhóm người dùng Bật/tắt gửi cuộc trò chuyện cho người dùng Tùy chỉnh trình tạo cuộc trò chuyện Quyền: N/A Chúc các bạn thành công...
 4. PVS

  Addon 2x Signature Once - Hiển thị chữ ký một lần trong mỗi chủ đề cho XenForo 2 2.0.4

  Signature Once - Hiển thị chữ ký một lần trong mỗi chủ đề cho XenForo 2 2.0.4 Cho phép chữ ký của người dùng chỉ được hiển thị một lần trong mỗi chủ đề hoặc mỗi lần một trang. Yêu cầu PHP 7.4.0+ Tùy chọn Chủ đề, thảo luận và cuộc trò chuyện Tên Sự miêu tả Hiển thị chữ ký của người dùng...
 5. PVS

  Addon 2x [OzzModz] User Signature Ignore - Bỏ qua chữ ký của người dùng XenForo 2.2 2.0.0

  [OzzModz] User Signature Ignore - Bỏ qua chữ ký của người dùng XenForo 2.2 2.0.0 Addon đơn giản sẽ cho phép người dùng của bạn chọn chữ ký họ muốn xem/bỏ qua. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 6. PVS

  Addon 2x Signature Once - Hiển thị chữ ký một lần trong mỗi chủ đề cho XenForo 2 2.0.3

  Signature Once - Hiển thị chữ ký một lần trong mỗi chủ đề cho XenForo 2 2.0.3 Cho phép chữ ký của người dùng chỉ được hiển thị một lần trong mỗi chủ đề hoặc mỗi lần một trang. Yêu cầu PHP 7.4.0+ Tùy chọn Chủ đề, thảo luận và cuộc trò chuyện Tên Sự miêu tả Hiển thị chữ ký của người dùng...
 7. PVS

  Addon 2x Signature Once - Hiển thị chữ ký một lần trong mỗi chủ đề cho XenForo 2 2.0.2

  Signature Once - Hiển thị chữ ký một lần trong mỗi chủ đề cho XenForo 2 2.0.2 Cho phép chữ ký của người dùng chỉ được hiển thị một lần trong mỗi chủ đề hoặc mỗi lần một trang. Yêu cầu PHP 7.4.0+ Tùy chọn Chủ đề, thảo luận và cuộc trò chuyện Tên Sự miêu tả Hiển thị chữ ký của người dùng...
 8. PVS

  Addon 2x Signature Once - Hiển thị chữ ký một lần trong mỗi chủ đề cho XenForo 2 2.0.1

  Signature Once - Hiển thị chữ ký một lần trong mỗi chủ đề cho XenForo 2 2.0.1 Cho phép chữ ký của người dùng chỉ được hiển thị một lần trong mỗi chủ đề hoặc mỗi lần một trang. Yêu cầu PHP 7.4.0+ Tùy chọn Chủ đề, thảo luận và cuộc trò chuyện Tên Sự miêu tả Hiển thị chữ ký của người dùng...
 9. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Upload Signature Picture - Tải lên hình ảnh chữ ký XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 2

  [OzzModz] Upload Signature Picture - Tải lên hình ảnh chữ ký XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 2 Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Mô tả: Cho phép tải lên tệp hình ảnh có thể được sử dụng trong chữ ký người dùng Các tính năng: Quyền xem và tải lên hình ảnh chữ ký (cũng có quyền có ràng buộc tải lên)...
 10. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Upload Signature Picture - Tải lên hình ảnh chữ ký XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 1

  [OzzModz] Upload Signature Picture - Tải lên hình ảnh chữ ký XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 1 Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Mô tả: Cho phép tải lên tệp hình ảnh có thể được sử dụng trong chữ ký người dùng Các tính năng: Quyền xem và tải lên hình ảnh chữ ký (cũng có quyền có ràng buộc tải lên)...
 11. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Upload Signature Picture - Tải lên hình ảnh chữ ký XenForo 2.2 2.0.0

  [OzzModz] Upload Signature Picture - Tải lên hình ảnh chữ ký XenForo 2.2 2.0.0 Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Mô tả: Cho phép tải lên tệp hình ảnh có thể được sử dụng trong chữ ký người dùng Các tính năng: Quyền xem và tải lên hình ảnh chữ ký (cũng có quyền có ràng buộc tải lên) Chỉnh sửa/xóa hình...
 12. PVS

  Addon 2x Remove User Signatures From Selected Nodes - Xóa chữ ký người dùng từ Node được chọn cho XenForo 2

  Remove User Signatures From Selected Nodes - Xóa chữ ký người dùng từ Node được chọn cho XenForo 2 2.1.0 Add-on này sẽ xóa chữ ký người dùng khỏi (các) node được chọn. Trước Sau Tùy chọn: Bạn có thể chọn các diễn đàn cần thiết theo ví dụ dưới đây. Chúc các bạn thành công. Nguồn...
 13. PVS

  Tutorial 2x Disable Signature in Specific Forum Nodes - Vô hiệu hóa chữ ký trong diễn đàn cụ thể cho XenForo 2

  Disable Signature in Specific Forum Nodes - Vô hiệu hóa chữ ký trong diễn đàn cụ thể cho XenForo 2 Trước tiên, bạn nên check các node diễn đàn của bạn để tìm ID của node đó, lưu ý các ID mà bạn muốn thực hiện. ID node có thể được tìm thấy trong URL của diễn đàn và bạn cũng có thể tìm thấy...
 14. PVS

  Addon 2x Signature Once - Hiển thị chữ ký một lần trong mỗi chủ đề cho XenForo 2

  Signature Once - Hiển thị chữ ký một lần trong mỗi chủ đề cho XenForo 2 1.2.3 Cho phép chữ ký của người dùng chỉ được hiển thị một lần trong mỗi chủ đề hoặc mỗi lần một trang. Options Tùy chọn "Show user's signature once per thread" tại Admin > Options > Messages Permissions "Bypass...
 15. PVS

  Addon Remove User Signatures From Selected Nodes - Loại bỏ chữ ký của người dùng từ các Node tùy chọn

  Remove User Signatures From Selected Nodes - Loại bỏ chữ ký của người dùng từ các Node tùy chọn 1.3.b Sửa đổi này sẽ xóa chữ ký người dùng khỏi các Node được chọn. Trước khi cài add-on Sau khi cài add-on Trang Options Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom