Addon Remove User Signatures From Selected Nodes - Loại bỏ chữ ký của người dùng từ các Node tùy chọn

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,786
Được Like
11,079
Remove User Signatures From Selected Nodes - Loại bỏ chữ ký của người dùng từ các Node tùy chọn 1.3.b

Sửa đổi này sẽ xóa chữ ký người dùng khỏi các Node được chọn.

b4.jpg

Trước khi cài add-on

after.jpg

Sau khi cài add-on

options.png

Trang Options
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • RemoveUserSignaturesFromSelectedNodes1.3.b.zip
    965 bytes · Lượt xem: 13

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS


Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom