other resources

 1. PVS

  Other Gaming Avatars 2017 Edition - Ảnh đại diện trò chơi phiên bản 2017

  Gaming Avatars 2017 Edition - Ảnh đại diện trò chơi phiên bản 2017 Gói ảnh đại diện trò chơi để thêm vào diễn đàn của bạn, các ảnh đại diện 150x150. Gói bao gồm: Destiny 2 Ark Player Unknown Battlegrounds LawBreakers Crash Bandicoot n Sane Tất cả các hình ảnh trò chơi thuộc về các công ty...
 2. PVS

  Other Redirection script for SMF 2.0 - Chuyển hướng script cho SMF 2.0

  Redirection script for SMF 2.0 - Chuyển hướng script cho SMF 2.0 1.0 Script này sẽ chuyển hướng URL của diễn đàn SMF tới XenForo. Lý do mình không sử dụng .htaccess hoặc Nginx viết lại là bởi vì các chuyển hướng cần một số toán học đơn giản. Điều này không dễ thực hiện với .htaccess / nginx...
 3. PVS

  Other Giữ tỷ lệ khía cạnh hình ảnh thu nhỏ trong XenForo Media Gallery

  Giữ tỷ lệ khía cạnh hình ảnh thu nhỏ trong XenForo Media Gallery Chú ý: Thao tác này phải được lặp lại sau mỗi lần nâng cấp Media Gallery vì đây là những thay đổi thủ công. Giải thích dưới đây có giá trị đối với XFMG 1.1.12. Chỉnh sửa các tập tin: Chỉnh sửa...
 4. PVS

  Other Fast Phrases - Tạo các Phrases nhanh chóng

  Fast Phrases - Tạo các Phrases nhanh chóng 1.0.0 Sản phẩm này dành cho các nhà phát triển có hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm phrase để tạo ra. Thay đổi quan trọng nhất là khi bạn lưu một phrase bạn sẽ được chuyển hướng trở lại vào form Create New Phrase thay vì trang Phrases. Một số cài đặt...
 5. PVS

  Other Chia sẻ các website cung cấp icon miễn phí

  Chia sẻ các website cung cấp icon miễn phí Nếu bạn là Web Designer và công việc của bạn là thiết kế đồ họa thì bạn luôn cần hình ảnh tư liệu từ nhiều nguồn. Nhưng tìm được nguồn miễn phí và cho phép sử dụng với mục đích thương mại cũng không phải là chuyện dễ. Ngoài hình ảnh, font chữ thì icon...
Top Bottom