paid

 1. PVS

  Addon 2x [021] Paid content - Nội dung trả phí cho XenForo 2.2 1.3.1

  [021] Paid content - Nội dung trả phí cho XenForo 2.2 1.3.1 Với add-on này, bạn sẽ có thể kiếm tiền từ diễn đàn có nội dung độc đáo của mình. Nó hoạt động rất đơn giản: bạn cần đặt nội dung bạn muốn ẩn (liên kết tải xuống, thông tin quan trọng, dự đoán trận đấu, v.v.) dưới thẻ HIDDEN, đặt giá...
 2. PVS

  Addon 2x Paid registrations - Đăng ký trả phí cho XenForo 2 1.1

  Paid registrations - Đăng ký trả phí cho XenForo 2 1.1 Cho phép nâng cấp tài khoản trước khi đăng ký. Khi thanh toán đã được thực hiện, người dùng được yêu cầu đăng ký. Tính năng: Hỗ trợ hồ sơ thanh toán Stripe. Hỗ trợ các tùy chọn thanh toán vĩnh viễn, dài hạn và định kỳ. Tất cả phrase...
 3. PVS

  Addon 2x [XTR] Paid Membership - Thành viên trả phí cho XenForo 2 1.0.5

  [XTR] Paid Membership - Thành viên trả phí cho XenForo 2 1.0.5 Add-on này cho phép nâng cấp hệ thống người dùng XenForo trên một trang mới với cấu trúc bảng trang nhã, cung cấp dịch vụ đăng ký hoàn hảo. Khi tạo gói nâng cấp người dùng, bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh các tính năng và quyền được...
 4. PVS

  Addon 2x [25517] Paid change username - Trả phí thay đổi tên người dùng cho XenForo 2.2 1.0.0

  [25517] Paid change username - Trả phí thay đổi tên người dùng cho XenForo 2.2 1.0.0 Cho phép bạn thực hiện thay đổi tên người dùng trả phí. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 5. PVS

  Addon 2x Paid registrations - Đăng ký trả phí cho XenForo 2 1.0

  Paid registrations - Đăng ký trả phí cho XenForo 2 1.0 Cho phép nâng cấp tài khoản trước khi đăng ký. Khi thanh toán đã được thực hiện, người dùng được yêu cầu đăng ký. Tính năng: Hỗ trợ hồ sơ thanh toán Stripe. Hỗ trợ các tùy chọn thanh toán vĩnh viễn, dài hạn và định kỳ. Tất cả phrase...
 6. PVS

  Addon 2x Paid Registrations - Đăng ký trả phí cho XenForo 2 1.8.2

  Paid Registrations - Đăng ký trả phí cho XenForo 2 1.8.2 Có bao nhiêu đăng ký trả phí mỗi tháng bởi vì người dùng của bạn không biết lợi ích của việc mua nâng cấp người dùng? Họ có biết họ có thể nâng cấp không? Giới thiệu Paid Registrations, một tuyệt đối cần phải có cho các diễn đàn cung cấp...
 7. PVS

  Addon 2x [AddonFlare] Paid Ads (Powerful Ad Rotation System) - Quảng cáo trả phí (Hệ thống quảng cáo xoay vòng mạnh mẽ) cho XenForo 2 1.2.0

  [AddonFlare] Paid Ads (Powerful Ad Rotation System) - Quảng cáo trả phí (Hệ thống quảng cáo xoay vòng mạnh mẽ) cho XenForo 2 1.2.0 Khám phá cách hiệu quả nhất để tối đa hóa doanh thu quảng cáo của bạn và xoay vòng quảng cáo mà không gặp rắc rối ... Nếu bạn muốn diễn đàn của mình phát triển...
 8. PVS

  Addon 2x Paid Registrations - Đăng ký trả phí cho XenForo 2 1.8.1.1

  Paid Registrations - Đăng ký trả phí cho XenForo 2 1.8.1.1 Có bao nhiêu đăng ký trả phí mỗi tháng bởi vì người dùng của bạn không biết lợi ích của việc mua nâng cấp người dùng? Họ có biết họ có thể nâng cấp không? Giới thiệu Paid Registrations, một tuyệt đối cần phải có cho các diễn đàn cung...
 9. PVS

  Addon 2x [TC] Paid Resources - Tài nguyên trả phí cho XenForo 2 1.1.10

  [TC] Paid Resources - Tài nguyên trả phí cho XenForo 2 1.1.10 Add-on này sẽ cho phép bạn bán tài nguyên trong XenForo Resource Manager bằng cách sử dụng các cấu hình thanh toán được tích hợp trong XenForo. Cách sử dụng Trong chuyên mục bạn muốn, hãy check vào box "paid resources", sau đó khi...
 10. PVS

  Addon 2x Paid Registrations - Đăng ký trả phí cho XenForo 2 1.8.1

  Paid Registrations - Đăng ký trả phí cho XenForo 2 1.8.1 Có bao nhiêu đăng ký trả phí mỗi tháng bởi vì người dùng của bạn không biết lợi ích của việc mua nâng cấp người dùng? Họ có biết họ có thể nâng cấp không? Giới thiệu Paid Registrations, một tuyệt đối cần phải có cho các diễn đàn cung cấp...
 11. PVS

  Addon 2x [TC] Paid Resources - Tài nguyên trả phí cho XenForo 2

  [TC] Paid Resources - Tài nguyên trả phí cho XenForo 2 1.1.9 Add-on này sẽ cho phép bạn bán tài nguyên trong XenForo Resource Manager bằng cách sử dụng các cấu hình thanh toán được tích hợp trong XenForo. Cách sử dụng Trong chuyên mục bạn muốn, hãy check vào box "paid resources", sau đó khi...
 12. PVS

  Addon 2x Paid Registrations - Đăng ký trả phí cho XenForo 2

  Paid Registrations - Đăng ký trả phí cho XenForo 2 1.8.0 Có bao nhiêu đăng ký trả phí mỗi tháng bởi vì người dùng của bạn không biết lợi ích của việc mua nâng cấp người dùng? Họ có biết họ có thể nâng cấp không? Giới thiệu Paid Registrations, một tuyệt đối cần phải có cho các diễn đàn cung cấp...
Top Bottom