performance

  1. PVS

    Addon 2x Post Areas: Pro Performance - Cải tiến hiệu suất cho add-on khu vực bài viết của XenForo 2

    Post Areas: Pro Performance - Cải tiến hiệu suất cho add-on khu vực bài viết của XenForo 2 1.0.1 Nếu bạn sử dụng Post Areas và khách truy cập nhấp vào tab “Post Areas” trong tiểu sử của thành viên, số lượng bài viết và chủ đề được tính theo thời gian thực. Tùy thuộc vào tài nguyên máy chủ của...
  2. PVS

    Hướng dẫn Chia sẻ công cụ kiểm tra performance của website

    Chia sẻ công cụ kiểm tra performance của website Tốc độ load của website ảnh hưởng không chỉ đến trải nghiệm người dùng mà còn là một nhân tố quan trọng đối với SEO. Tuy nhiên để phân tích và cải thiện tốc độ load chúng ta phải xét đến khá nhiều yếu tố: hosting, khoảng cách địa lý, mã nguồn...
Top Bottom