phrase

 1. PVS

  Addon 2x AI Phrase Translation - AI dịch cụm từ cho XenForo 2 1.0.3

  AI Phrase Translation - AI dịch cụm từ cho XenForo 2 1.0.3 Add-on này cho phép bạn dịch các cụm từ của add-on hoặc toàn bộ gói ngôn ngữ bằng ChatGPT. Tính năng Nút dịch cho từng cụm từ khi chỉnh sửa. Nút dịch các cụm từ trên trang "Translate phrases". Trang dịch hàng loạt nơi bạn có thể dịch...
 2. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Translate Outdated Phrases - Dịch Phrase lỗi thời cho XenForo 2 2.0.0

  [OzzModz] Translate Outdated Phrases - Dịch Phrase lỗi thời cho XenForo 2 2.0.0 Thêm ''translate layout' vào trang với các phrase lỗi thời. Điều này sẽ làm cho nó dễ dàng hơn nhiều để dịch vô số phrase lỗi thời. Trong trường hợp của mình, mình đã phải xem lại hơn 1000 phrase lỗi thời. Sử dụng...
 3. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Add Pagination To Top Of Phrase List - Thêm phân trang vào đầu danh sách Phrase cho XenForo 2

  [OzzModz] Add Pagination To Top Of Phrase List - Thêm phân trang vào đầu danh sách Phrase cho XenForo 2 2.0.0 Khi xem danh sách phrase trong ACP, việc phân trang nằm ở cuối danh sách. Addon này cũng sẽ thêm phân trang vào đầu danh sách. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. PVS

  Addon 2x Bulk Add Phrases - Thêm phrase hàng loạt cho XenForo 2

  Bulk Add Phrases - Thêm phrase hàng loạt cho XenForo 2 2.1.2 Là một nhà phát triển, việc thêm từng phrase một tốn khá nhiều thời gian, với add-on này bạn có thể thêm bao nhiêu phrase tùy thích trong một lần. Sau khi cài đặt, bạn sẽ thấy một nút mới bên cạnh Add Phrase được gọi là Add Bulk...
 5. PVS

  Tutorial 2x Phrase Replacements - Thay thế Phrase cho XenForo 2

  Phrase Replacements - Thay thế Phrase cho XenForo 2 Nếu bạn đã tìm cách thay thế các phrase khác nhau trong XenForo và cảm thấy thất vọng vì không có chức năng "tìm kiếm và thay thế". Hướng dẫn đơn giản này sẽ giúp thực hiện điều đó, không có cách nào tối ưu hóa nhưng nó thực hiện công việc...
 6. PVS

  Addon 2x Separate Phrases For Like And Reaction - Tách Phrase Like và Reaction cho XenForo 2

  Separate Phrases For Like And Reaction - Tách Phrase Like và Reaction cho XenForo 2 2.0.0 Add-on nhỏ này sẽ thêm một phrase riêng cho menu reaction. Phrase có thể thay đổi và dịch được bằng cách chỉnh sửa phrase ozzmodz_reactionlike_react. Addon này dành cho XF2.1 trở lên. Chúc các bạn thành...
 7. PVS

  Addon 2x Translate Outdated Phrases - Dịch Phrases lỗi thời cho XenForo 2

  Translate Outdated Phrases - Dịch Phrase lỗi thời cho XenForo 2 1.0.0 Thêm ''translate layout' vào trang với các phrase lỗi thời. Điều này sẽ làm cho nó dễ dàng hơn nhiều để dịch vô số phrase lỗi thời. Trong trường hợp của mình, mình đã phải xem lại hơn 1000 phrase lỗi thời. Sử dụng add-on này...
 8. PVS

  Addon 2x Remove Inbox and Alerts phrase - Loại bỏ cụm từ Inbox và Alerts trong XenForo 2

  Remove Inbox and Alerts phrase - Loại bỏ cụm từ Inbox và Alerts trong XenForo 2 1.0.0 Add-on này sẽ loại bỏ cụm từ Inbox và Alerts để chỉ hiển thị các biểu tượng. Khi chưa cài đặt add-on Khi cài đặt add-on Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 9. PVS

  Addon 2x Phrase Extended - Mở rộng Phrase cho XenForo 2

  Phrase Extended - Mở rộng Phrase cho XenForo 2 1.2.0 Bạn là một developer XenForo hoặc một webmaster và bạn đang phải đối mặt với những rắc rối từ việc tạo các phrase, tự động điền vào phrase text hoặc tìm phrase thiếu để bổ sung? Add-on này sẽ giúp bạn giải quyết tất cả các vấn đề trên. Tính...
 10. PVS

  Language 2x Title Case Phrases - Trường hợp tiêu đề Phrase

  Title Case Phrases - Trường hợp tiêu đề Phrase 1.0.0 Bản dịch này chuyển đổi các phrase khác nhau từ trường hợp câu chuẩn của XenForo sang trường hợp tiêu đề. Những phrase nào bị ảnh hưởng? Navigation tabs, tab links, menu items, buttons, và headings. LƯU Ý: Bản dịch này chỉ chứa các phrase...
 11. PVS

  Addon Bulk Add Phrases - Thêm số lượng lớn Phrase

  Bulk Add Phrases - Thêm số lượng lớn Phrase 1.0.0 Sẽ mất rất nhiều thời gian để thêm một số lượng lớn các phrase, đặc biệt là với ngôn ngữ Master. Add-on này sẽ cung cấp nút Bulk Create New Phrases cùng với nút Create New Phrase hiện có. Chỉ cần nhấp vào nút đó và nhập các phrase của bạn ở...
 12. PVS

  Other Fast Phrases - Tạo các Phrases nhanh chóng

  Fast Phrases - Tạo các Phrases nhanh chóng 1.0.0 Sản phẩm này dành cho các nhà phát triển có hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm phrase để tạo ra. Thay đổi quan trọng nhất là khi bạn lưu một phrase bạn sẽ được chuyển hướng trở lại vào form Create New Phrase thay vì trang Phrases. Một số cài đặt...
 13. PVS

  Addon Title Warning - Tiêu đề cảnh báo

  Title Warning - Tiêu đề cảnh báo 1.1 Ngăn các phrase nhất định được sử dụng trong một tiêu đề. Trang Options Tin nhắn báo lỗi Tính năng: Tất cả phrase bắt đầu với titlewarning_ thuận tiện cho bạn. Cài đặt: Tải về titlewarning_v1.1.zip và giải nén ra. Upload thư mục "library" lên thư mục...
Top Bottom