portal

 1. PVS

  Addon 2x XF2 [8WR] XenPorta 2 (Portal) PRO - Thêm Portal vào XenForo 2 2.2.0.7

  XF2 [8WR] XenPorta 2 (Portal) PRO - Thêm Portal vào XenForo 2 2.2.0.7 Đây là một bản viết lại hoàn chỉnh của hệ thống portal phổ biến cho XenForo. XenPorta là một hệ thống bài viết và front-end cho phép bạn cung cấp một cái nhìn chuyên nghiệp hơn cho các phần phía trước của diễn đàn của bạn. Nó...
 2. PVS

  Addon 2x XF2 [8WR] XenPorta 2 (Portal) PRO - Thêm Portal vào XenForo 2 2.2.0.5

  XF2 [8WR] XenPorta 2 (Portal) PRO - Thêm Portal vào XenForo 2 2.2.0.5 Đây là một bản viết lại hoàn chỉnh của hệ thống portal phổ biến cho XenForo. XenPorta là một hệ thống bài viết và front-end cho phép bạn cung cấp một cái nhìn chuyên nghiệp hơn cho các phần phía trước của diễn đàn của bạn. Nó...
 3. PVS

  Addon 2x XF2 [8WR] XenPorta 2 (Portal) PRO - Thêm Portal vào XenForo 2

  XF2 [8WR] XenPorta 2 (Portal) PRO - Thêm Portal vào XenForo 2 2.2.0.2 Đây là một bản viết lại hoàn chỉnh của hệ thống portal phổ biến cho XenForo. XenPorta là một hệ thống bài viết và front-end cho phép bạn cung cấp một cái nhìn chuyên nghiệp hơn cho các phần phía trước của diễn đàn của bạn. Nó...
 4. PVS

  Tutorial 2x Page as portal homepage - Đặt trang bất kỳ như là trang chủ cho XenForo 2

  Page as portal homepage - Đặt trang bất kỳ như là trang chủ cho XenForo 2 Với XF2 thật đơn giản để thêm Page làm trang chủ cùng với các widget để tạo trang "portal". Truy cập vào admin.php?nodes/ và nhấp vào Add a Node Chọn Page tại node type: Thiết lập node Page và thêm bất kỳ widget nào...
 5. W

  Addon 2x Xencat - Multi Concept Blog-Magazine-News 2.0.1

  Thấy bên codevn tối qua mà chưa ai đăng Xencat - current version 2.0.1 available for download Donate : https://www.paypal.me/bcat95 Basic Features: Promote threads on your forums into an articles index Promote threads on your forums into a feature slider Uses XenForo 2's built-in widget...
 6. PVS

  Language XenPorta Portal Español - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on XenPorta Portal

  XenPorta Portal Español - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on XenPorta Portal 1.5.7 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on XenPorta Portal. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP cài đặt tập tin .xml như là...
 7. PVS

  Language XenPorta (Portal) Italiano - Bản dịch tiếng Ý cho add-on XenPorta (Portal)

  XenPorta (Portal) Italiano - Bản dịch tiếng Ý cho add-on XenPorta (Portal) 1.5.2 Đây là bản dịch tiếng Ý cho add-on XenPorta (Portal), vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on XenPorta (Portal) trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Ý Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn...
 8. PVS

  Language XenPorta (Portal) - Bản dịch tiếng Rumani cho add-on XenPorta (Portal)

  XenPorta (Portal) - Bản dịch tiếng Rumani cho add-on XenPorta (Portal) 1.5.1 Đây là bản dịch tiếng Rumani cho add-on XenHabla (IRC), vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on XenHabla (IRC) trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Rumani Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn...
 9. hardcore

  Hướng dẫn Portal 2 TenMien.Trade

  Nhân dịp em vừa thi học kì xong, lại được nghỉ 30/04 - 01/05 nên em share luôn cái trang chủ của TenMien.Trade. Đây là dạng XenPorta 2, vì vậy các bác lục lọi trong VNXF tìm addon này và cài vào nhé. Vào chủ đề chính luôn Demo Đầu tiên, các bác đảm bảo giúp em là đã cài XenPorta 2 Pro nhé. Tiếp...
 10. PVS

  Addon News Portal - Cổng thông tin tin tức

  News Portal - Cổng thông tin tin tức 1.13 Khi người dùng nhấp vào mục "news" thì sau đó họ sẽ được đưa đến các cuộc thảo luận trên diễn đàn và không phải là một article view hoặc một số điều khác. IE này chỉ là một cách ưa thích để hiển thị tin tức hoặc nội dung gần đây. Tính năng: Hiển thị...
 11. PVS

  Addon XenPorta 2 (Portal) PRO - Trang chủ version 2 cho Xenforo PRO

  XenPorta 2 (Portal) PRO - Trang chủ version 2 cho Xenforo PRO 1.2.2b XenPorta 2 là một hệ thống bài viết với một widget framework; hầu hết mọi người có thể sẽ sử dụng như là một cổng thông tin (trang chủ). Sử dụng XenPorta 2, bạn có thể dễ dàng quảng bá nội dung có giá trị trên các diễn đàn của...
Top Bottom