post

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Post Attachment List Enhancement - Cải thiện danh sách đính kèm cho XenForo 2

  [OzzModz] Post Attachment List Enhancement - Cải thiện danh sách đính kèm cho XenForo 2 2.0.3 Addon này sẽ thay đổi nhỏ về giao diện của danh sách đính kèm trong bài viết. Trước Sau Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Social Share Post Icon Permissions - Thêm quyền sử dụng nút chia sẻ bài viết cho XenForo 2

  [OzzModz] Social Share Post Icon Permissions - Thêm quyền sử dụng nút chia sẻ bài viết cho XenForo 2 2.0.1 Addon đơn giản sẽ cho phép quản trị viên đặt nhóm người dùng nào có thể sử dụng biểu tượng chia sẻ xã hội trong bài đăng. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Addon 2x [MIGHTY] Moderate Censored Threads/Posts - Tiết chế kiểm duyệt chủ đề/bài viết cho XenForo 2

  [MIGHTY] Moderate Censored Threads/Posts - Tiết chế kiểm duyệt chủ đề/bài viết cho XenForo 2 1.0.3 Add-on này sẽ cho phép bạn di chuyển các chủ đề hoặc bài viết sang Moderation Approval Queue nếu chúng có bất kỳ từ nào bị kiểm duyệt trong nội dung bài viết của họ. Tùy chọn: 1. Mặc định: Bạn...
 4. PVS

  Addon 2x First post - Bài viết đầu tiên của XenForo 2

  First post - Bài viết đầu tiên của XenForo 2 1.0 Yêu cầu bài viết đầu tiên là một chủ đề giới thiệu. Thông báo lỗi được hiển thị khi: Trả lời một chủ đề hiện có. Tạo một chủ đề mới ngoài diễn đàn Giới thiệu. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 5. PVS

  Addon 2x Jazzaaf Tweet Post - Tweet bài viết cho XenForo 2

  Jazzaaf Tweet Post - Tweet bài viết cho XenForo 2 1.1 Addon này sẽ thêm khả năng gửi chủ đề lên Twitter. Thành viên của các nhóm được phép có thể gửi chủ đề đến tài khoản Twitter được xác định trước. Tính năng: Dựa trên sự cho phép. Nội dung Tweet có thể chỉnh sửa. Thông báo nếu chủ đề đã...
 6. PVS

  Addon 2x Latest posts live - Bài viết mới nhất trực tiếp cho XenForo 2

  Latest posts live - Bài viết mới nhất trực tiếp cho XenForo 2 1.1 Cập nhật widget bài viết mới nhất tự động. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 7. PVS

  Addon 2x Remaining Posts in Thread View - Bài viết còn lại trong Thread View cho XenForo 2

  Remaining Posts in Thread View - Bài viết còn lại trong Thread View cho XenForo 2 1.0.0 Điều này cho phép một tin nhắn trở nên đơn giản, gọn, có thể nhấp ở cuối Thread View, nơi có nhiều bài viết ở các trang sau. Nó hiển thị một số bài viết còn lại: "8 bài viết khác ..." và nhấp vào nó sẽ đưa...
 8. PVS

  Addon 2x Delete posts - Xóa bài viết cho XenForo 2

  Delete posts - Xóa bài viết cho XenForo 2 1.3 Xóa bài viết theo tên người dùng. Add-on này được thiết kế để quản trị viên có thể dễ dàng xóa tất cả các bài viết theo tên người dùng. Tính năng: Xóa thủ công tất cả các bài viết và chủ đề được thực hiện bởi tên người dùng. Tùy chọn để giới...
 9. PVS

  Addon 2x Delete posts guests - Xóa bài viết của khách cho XenForo 2

  Delete posts guests - Xóa bài viết của khách cho XenForo 2 1.1 Xóa tất cả các bài viết của khách. Tính năng: Xóa thủ công tất cả các bài viết và chủ đề được thực hiện bởi khách. Tùy chọn để giới hạn số lượng bài viết cần xóa cùng một lúc. Tất cả phrase bắt đầu với deletepostsguests_ để...
 10. PVS

  Addon 2x Shadow ban posts - Bài viết bị cấm bóng cho XenForo 2

  Shadow ban posts - Bài viết bị cấm bóng cho XenForo 2 1.4 Nếu bạn có một người dùng đăng bài không phù hợp nhưng bạn không muốn cấm họ hoàn toàn, thì cấm bóng có thể là giải pháp hoàn hảo. Cấm bóng là hành động chặn một vấn đề mà người dùng đăng lên để chúng không rõ ràng đối với họ. Người dùng...
 11. PVS

  Addon 2x Remove moderated post notice - Loại bỏ thông báo bài viết kiểm duyệt cho XenForo 2

  Remove moderated post notice - Loại bỏ thông báo bài viết kiểm duyệt cho XenForo 2 1.1 Add-on này cho phép moderator "Không chấp thuận bài viết" mà không báo cho người đăng, đây được gọi là cấm bóng. Người đăng sẽ cho rằng bài viết của họ vẫn hiển thị cho mọi người. Tính năng: Tất cả các...
 12. PVS

  Addon 2x New posts manager - Trình quản lý bài viết mới cho XenForo 2

  New posts manager - Trình quản lý bài viết mới cho XenForo 2 1.0 Add-on này cho phép admin chỉ định diễn đàn nào được tự động loại trừ trong New Posts nếu người dùng chưa xem chủ đề trong diễn đàn được chọn đó. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 13. PVS

  Addon 2x Remove History Button From Posts - Loại bỏ nút lịch sử khỏi bài viết của XenForo 2

  Remove History Button From Posts - Loại bỏ nút lịch sử khỏi bài viết của XenForo 2 1.0.1 Addon đơn giản này loại bỏ nút lịch sử khỏi bài viết. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 14. PVS

  Addon 2x Post Comments - Bình luận bài viết cho XenForo 2

  Post Comments - Bình luận bài viết cho XenForo 2 1.0.2 Patch Level 2 Hiện đại hóa diễn đàn của bạn bằng cách thảo luận với các bài bình luận giống như Reddit và Facebook. Với bình luận bài viết, người dùng của bạn có thể bình luận về các bài viết khác của bạn mà không làm gián đoạn chủ đề hoặc...
 15. PVS

  Tutorial 2x Display "NEW" icon on unread posts - Hiển thị biểu tượng "NEW" trên bài viết chưa đọc cho XenForo 2

  Display "NEW" icon on unread posts - Hiển thị biểu tượng "NEW" trên bài viết chưa đọc cho XenForo 2 Thêm đoạn code sau vào template Extra.less: .structItem.is-unread .structItem-title a:not(.labelLink):after { content: "NEW"; display: inline-block; background: @xf-uix_primaryColor...
 16. PVS

  Addon 2x Back to top in post - Về đầu trang trong bài viết cho XenForo 2

  Back to top in post - Về đầu trang trong bài viết cho XenForo 2 1.1.0 Thêm một mũi tên về đầu trang (của trang) trong mỗi bài viết và tùy chọn chọn vị trí. Tính năng: hiển thị mũi tên trong mỗi bài viết để về đầu trang có thể hiển thị bên trái hoặc bên phải trong mỗi bài viết (xem ảnh để hiểu...
 17. PVS

  Tutorial 2x "Back to Top" arrow in every post - Mũi tên "Về đầu trang" trong mỗi bài viết cho XenForo 2

  "Back to Top" arrow in every post - Mũi tên "Về đầu trang" trong mỗi bài viết cho XenForo 2 Chỉnh sửa template nhanh chóng và dễ dàng này sẽ thêm một "Mũi tên lên đầu trang" bên cạnh biểu tượng chia sẻ trong mỗi bài viết. Đến template style của bạn và tìm "post_macros". Bước.1 Trong template...
 18. PVS

  Tutorial 2x Add Thread Starter Banner in Posts - Thêm banner người tạo chủ đề trong bài viết của XenForo 2

  Add Thread Starter Banner in Posts - Thêm banner người tạo chủ đề trong bài viết của XenForo 2 Bạn có muốn thêm một số văn bản cho người bắt đầu chủ đề trong bài viết như thế này? Đến "Template Modification" (chế độ phát triển phải được kích hoạt để truy cập menu admin này). Nhấp vào "Add...
 19. PVS

  Addon 2x Post Reply - Trả lời bài viết cho XenForo 2

  Post Reply - Trả lời bài viết cho XenForo 2 1.0.3 Cho phép trả lời bài viết ở nhiều cấp độ hơn. Các loại nội dung được hỗ trợ: Post Profile Post (chưa ra mắt) Với các chủ đề cũ sẽ không được kích hoạt cho đến khi bạn rebuild Post reply meta data (bạn có thể thấy tùy chọn trong Tools >...
 20. PVS

  Addon 2x Mini-me posts in threads - Bài viết mini-me trong chủ đề cho XenForo 2

  Mini-me posts in threads - Bài viết mini-me trong chủ đề cho XenForo 2 1.0.0 RC2 Add-on này thêm một siêu liên kết vào biểu tượng mini-me trong chế độ xem thread list. Nhấp vào biểu tượng mini-me sẽ liệt kê tất cả các bài viết mà người dùng đã thực hiện trong chủ đề đó. Điều này đã được thiết...
Top Bottom