post

 1. PVS

  Addon 2x Post Flood Permissions - Thêm quyền để giới hạn tốc độ đăng bài cho XenForo 2

  Post Flood Permissions - Thêm quyền để giới hạn tốc độ đăng bài cho XenForo 2 2.0.2 Cung cấp quyền cho các nhóm người dùng để tùy chọn giới hạn tốc độ đăng bài thích hợp bao gồm các quyền sau: Post Reply - Enable Per thread rate limiting (Bật giới hạn tốc độ mỗi chủ đề) Post Reply - Per thread...
 2. PVS

  Addon 2x Post Areas: Pro Performance - Cải tiến hiệu suất cho add-on khu vực bài viết của XenForo 2

  Post Areas: Pro Performance - Cải tiến hiệu suất cho add-on khu vực bài viết của XenForo 2 1.0.1 Nếu bạn sử dụng Post Areas và khách truy cập nhấp vào tab “Post Areas” trong tiểu sử của thành viên, số lượng bài viết và chủ đề được tính theo thời gian thực. Tùy thuộc vào tài nguyên máy chủ của...
 3. PVS

  Addon 2x Post Areas - Khu vực bài viết cho XenForo 2

  Post Areas - Khu vực bài viết cho XenForo 2 2.1.2 Add-on này hiển thị số lượng bài viết và chủ đề mà người dùng đã tạo trong mỗi diễn đàn con. Bảng tổng quan được hiển thị trong tab hồ sơ người dùng mới có tên "Post Areas". Bản phát hành 2.0.0 của add-on này có các tính năng tương tự như bản...
 4. PVS

  Addon 2x Maximum post smilies per usergroup - Giới hạn số lượng smilie được đăng trong bài viết cho XenForo 2

  Maximum post smilies per usergroup - Giới hạn số lượng smilie được đăng trong bài viết cho XenForo 2 1.0.2 Chỉ định số lượng smilie mà mỗi nhóm người dùng có thể sử dụng trong bài viết trên diễn đàn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 5. PVS

  Addon 2x Post Delete Time Limit - Giới hạn thời gian xóa bài viết cho XenForo 2

  Post Delete Time Limit - Giới hạn thời gian xóa bài viết cho XenForo 2 2.1.0 Permission để giới hạn số lượng bài viết cũ có thể và vẫn bị xóa. Giới thiệu 1 quyền mới: Time limit on deleting own messages (minutes) (mặc định là 0, đồng nghĩa với việc bài viết sẽ không bị xóa) Chú thích: xóa...
 6. PVS

  Tutorial 2x Thêm hiệu ứng khi rê chuột vào threads, widgets & posts cho XenForo 2

  Thêm hiệu ứng khi rê chuột vào threads, widgets & posts cho XenForo 2 Chỉ cần thêm đoạn code sau vào template extra.less: /*Forum, Sub-Forum & What's new*/ .block-body .node--forum, .structItemContainer .structItem--thread, .structItemContainer-group .structItem--thread, .block-container...
 7. PVS

  Addon 2x [thread] and [post] BBCode - Thêm BBCode [thread] và [post] vào XenForo 2

  and BBCode - Thêm BBCode và [post] vào XenForo 2 1.0.1 Addon XenForo 2.0 này bổ sung thêm các thẻ BBCode [thread] và [post]. Add-on này về cơ bản không giống như công việc của addon Thread & Post BB Code for XF2 - ít phức tạp và không kiểm tra quyền hoặc tìm kiếm thread/post. Add-on cơ bản...
 8. PVS

  Post Connector - Plugin hỗ trợ liên kết 2 post type cho Wordpress

  Post Connector - Plugin hỗ trợ liên kết 2 post type cho Wordpress Plugin này có một cái hay là có thể cho phép tạo ra nhiều Connectons, mỗi connecton sẽ có vai trò liên kết giữa các post type mà bạn thích để làm phong phú các tính năng hơn, dĩ nhiên vẫn có thể liên kết một post type về chính nó...
 9. PVS

  Addon 2x XF Infraction Post - Bài viết vi phạm cho XenForo 2

  XF Infraction Post - Bài viết vi phạm cho XenForo 2 1.3.0 Đây là một phiên bản miễn phí với các tính năng rất cơ bản. Về cơ bản, chỉ cần thiết lập ID diễn đàn nơi mà bạn muốn các chủ đề mới sẽ được đăng và một khi có người dùng bị cấm thì chủ đề mới sẽ được tạo với tiêu đề là tên người dùng và...
 10. PVS

  Addon 2x Post Threads to Twitter - Đăng chủ đề lên Twitter cho XenForo 2

  Post Threads to Twitter - Đăng chủ đề lên Twitter cho XenForo 2 1.0 Bạn không muốn mọi chủ đề trong diễn đàn của mình được gửi "tự động" vào tài khoản twitter của diễn đàn. Bản sửa đổi template này cộng với một tập lệnh php nhỏ sẽ giúp người điều hành diễn đàn tự do gửi bất kỳ chủ đề nào đến...
 11. PVS

  Addon 2x Minimum Posts to See Shoutbox - Thiết lập bài viết tối thiểu để có thể thấy Shoutbox cho XenForo 2

  Minimum Posts to See Shoutbox - Thiết lập bài viết tối thiểu để có thể thấy Shoutbox cho XenForo 2 1.0.0 Add-on này bổ sung thêm tính năng thiết lập số lượng bài viết tối thiểu để có thể thấy Shoutbox cho XenForo 2. Demo Admin có thể thay đổi số lượng bài viết yêu cầu thông qua options...
 12. PVS

  Addon 2x Profile Post BB Code - Cho phép dùng BB Code tại Profile Post cho XenForo 2

  Profile Post BB Code - Cho phép dùng BB Code tại Profile Post cho XenForo 2 1.0.0.3 Add-on này cho phép bạn thêm permission cho người dùng để họ có thể sử dụng BB Code trong Profile Post và trong comment của Profile Post, bao gồm tùy chọn để tắt một số BB Code nhất định đang được sử dụng. Tính...
 13. PVS

  Tutorial 2x New Post Button in Post - Thêm nút Đăng Bài Mới trong bài viết cho XenForo 2

  New Post Button in Post - Thêm nút Đăng Bài Mới trong bài viết cho XenForo 2 Đơn giản chỉ cần vào ACP --> Template --> thread_view và tìm: <xf:breadcrumb source="$forum.getBreadcrumbs()" /> Thay bằng đoạn code sau: <xf:breadcrumb source="$forum.getBreadcrumbs()" /> <xf:pageaction...
 14. PVS

  Addon 2x Thread & Post BB Code for XF2 - BB Code chủ đề & bài viết cho XenForo 2

  Thread & Post BB Code for XF2 - BB Code chủ đề & bài viết cho XenForo 2 2.2.0 Bbcode để tạo URL thân thiện cho các bài viết hoặc chủ đề từ ID. Việc sử dụng chính trong XF1.x là để tạo ra URL ổn định cho liên kết khi đối mặt với sự kiểm duyệt. Add-on này là để cho phép di chuyển việc sử dụng...
 15. PVS

  Addon 2x First Post Edit Time Limit - Giới hạn thời gian chỉnh sửa bài viết đầu tiên cho XenForo 2

  First Post Edit Time Limit - Giới hạn thời gian chỉnh sửa bài viết đầu tiên cho XenForo 2 2.0.2 Một add-on đơn giản cho phép người dùng chỉnh sửa bài viết đầu tiên của họ trong một chủ đề cho một khoảng thời gian không giới hạn hoặc một khoảng thời gian khác với một bài viết bình thường...
 16. PVS

  Addon 2x Change Post Date - Thay đổi ngày đăng bài viết cho XenForo 2

  Change Post Date - Thay đổi ngày đăng bài viết cho XenForo 2 2.1.2 Thêm "Change Post Date" vào bên trong tuỳ chọn moderator. Permissions mới Change Post Date Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 17. PVS

  Addon 2x Advertising position after first post - Vị trí quảng cáo sau bài viết đầu tiên cho XenForo 2

  Advertising position after first post - Vị trí quảng cáo sau bài viết đầu tiên cho XenForo 2 1.1.0 Hiển thị quảng cáo sau bài viết đầu tiên khi có bất kỳ bình luận nào. Cách làm việc? Sau khi cài đặt add-on, vào Add advertisement và chọn position Post: After first post Chúc các bạn thành...
 18. PVS

  Addon 2x Auto Merge Double Posts - Tự động gộp bài viết đôi cho XenForo 2

  Auto Merge Double Posts - Tự động gộp bài viết đôi cho XenForo 2 1.1.1 Patch Level 2 Tự động gộp bài viết từ những người chưa hiểu chức năng chỉnh sửa là gì. Tính năng: Quyền gộp tự động hai bài viết được kiểm soát bởi Permission. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 19. PVS

  Addon 2x Post Limit Per Node - Giới hạn bài viết mỗi Node cho XenForo 2

  Post Limit Per Node - Giới hạn bài viết mỗi Node cho XenForo 2 2.6.1 Add-on cho phép đặt giới hạn số lượng bài viết mà người dùng có thể bắt đầu và bao nhiêu bài viết họ có thể thực hiện trong một thời gian định trước. Số chủ đề, bài viết và thời gian được cấu hình từ user group permissions...
 20. PVS

  Addon 2x New Thread and Post With Prefix Limit - Widget chủ đề và bài viết mới với giới hạn tiền tố XF2

  New Thread and Post With Prefix Limit (Widget) - Widget chủ đề và bài viết mới với giới hạn tiền tố XF2 1.0.5 Add-on này hoạt động như widget New threads với tùy chọn để lọc theo id tiền tố và tùy chọn thêm để nhập đường dẫn url tùy chỉnh cho tiêu đề (tùy chọn). Chúc các bạn thành...
Top Bottom