posting

 1. PVS

  Addon 2x Guest Posting for XenForo 2.x by AddonsLab - Khách có thể đăng bài cho XenForo 2 1.8.0

  Guest Posting for XenForo 2.x by AddonsLab - Khách có thể đăng bài cho XenForo 2 1.8.0 Add-on cho phép khách tạo trả lời chủ đề/bài viết và đăng ký sau khi họ đã đăng nội dung. Điều này làm cho việc đăng bài trên diễn đàn của bạn trở nên hấp dẫn, nhưng tự động xử lý tin nhắn rác và đăng ký...
 2. PVS

  Addon 2x [tl] Anonymous Posting - Đăng bài ẩn danh cho XenForo 2 2.0.4

  [tl] Anonymous Posting - Đăng bài ẩn danh cho XenForo 2 2.0.4 Cho phép một số người dùng nhất định có thể đăng bài dưới dạng ẩn danh. Tùy chọn: Chỉ định ẩn danh cho người dùng cụ thể Hiển thị/ẩn ID ẩn danh ngẫu nhiên Quyền: Có 2 quyền trong phần Forum Permissions cần cấu hình. Demo...
 3. PVS

  Addon 2x Block posting - Chặn đăng bài XenForo 2 1.0

  Block posting - Chặn đăng bài XenForo 2 1.0 Cho phép moderator chặn các bài đăng của người dùng có vấn đề. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng blockposting_ để thuận tiện cho bạn Thay đổi cơ sở dữ liệu: Add-on này sẽ tạo một bảng mới có tên xf_andy_block_posting trong cơ sở dữ liệu...
 4. PVS

  Addon 2x [BS] Scheduled posting - Lên lịch bài viết cho XenForo 2 1.1.3

  [BS] Scheduled posting - Lên lịch bài viết cho XenForo 2 1.1.3 - Add-on hỗ trợ lên lịch đăng Chủ đề Bài viết Hồ sơ bài viết - Dễ dàng tạo trình xử lý của riêng bạn để đăng theo lịch trình (dành cho nhà phát triển) - Quyền Tạo bài viết theo lịch trình Xem bài viết theo lịch trình Chúc các...
 5. PVS

  Addon 2x [BS] Scheduled posting - Lên lịch bài viết cho XenForo 2 1.1.2

  [BS] Scheduled posting - Lên lịch bài viết cho XenForo 2 1.1.2 - Add-on hỗ trợ lên lịch đăng Chủ đề Bài viết Hồ sơ bài viết - Dễ dàng tạo trình xử lý của riêng bạn để đăng theo lịch trình (dành cho nhà phát triển) - Quyền Tạo bài viết theo lịch trình Xem bài viết theo lịch trình Chúc các...
 6. PVS

  Addon 2x [tl] Anonymous Posting - Đăng bài ẩn danh cho XenForo 2

  [tl] Anonymous Posting - Đăng bài ẩn danh cho XenForo 2 1.0.8 Cho phép một số người dùng nhất định có thể đăng bài dưới dạng ẩn danh. Tùy chọn: Chỉ định ẩn danh cho người dùng cụ thể Hiển thị/ẩn ID ẩn danh ngẫu nhiên Quyền: Có 2 quyền trong phần Forum Permissions cần cấu hình. Demo...
 7. PVS

  Addon 2x [BS] Scheduled posting - Lên lịch bài viết cho XenForo 2

  [BS] Scheduled posting - Lên lịch bài viết cho XenForo 2 1.1.1 - Add-on hỗ trợ lên lịch đăng Chủ đề Bài viết Hồ sơ bài viết - Dễ dàng tạo trình xử lý của riêng bạn để đăng theo lịch trình (dành cho nhà phát triển) - Quyền Tạo bài viết theo lịch trình Xem bài viết theo lịch trình...
 8. PVS

  Addon 2x Posting - Đăng bài cho XenForo 2

  Posting - Đăng bài cho XenForo 2 1.0 Ngăn chặn người khác gửi bài trả lời cho đến khi người tạo chủ đề hoàn thành bài viết. Ví dụ: nếu tôi muốn tạo một chủ đề mới và tôi muốn 5 bài viết đầu tiên là những bài tôi sẽ tạo, tôi sẽ đặt từ "posting" trong tiêu đề chủ đề. Điều này sẽ ngăn người khác...
 9. dcstylexf

  Addon 2x Captcha on Posting XF2 [PAID]

  Giới thiệu Add-on có chức năng tạo câu hỏi bảo mật cho thành viên khi trả lời bài viết hoặc tạo chủ đề mới. Có thể tùy chỉnh các khu vực: tạo chủ đề / trả lời bài viết. Có thể tùy chỉnh các điều kiện tối thiểu để không bị ảnh hưởng bởi add-on (bài viết, số điểm reaction, số ngày đăng ký tối...
 10. PVS

  Addon 2x Guest Posting - Khách có thể đăng bài cho XenForo 2

  Guest Posting - Khách có thể đăng bài cho XenForo 2 1.4.0 Add-on cho phép khách tạo trả lời chủ đề/bài viết và đăng ký sau khi họ đã đăng nội dung. Điều này làm cho việc đăng bài trên diễn đàn của bạn trở nên hấp dẫn, nhưng tự động xử lý tin nhắn rác và đăng ký không hợp lệ bằng cách xóa định...
Top Bottom