quan tri

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Admin Tools Collapse Lists - Thu gọn danh sách công cụ quản trị cho XenForo 2.2 2.1.2

  [OzzModz] Admin Tools Collapse Lists - Thu gọn danh sách công cụ quản trị cho XenForo 2.2 2.1.2 Bạn có thể thu gọn một số danh sách cho mỗi add-on. Danh sách được hỗ trợ thực tế: Template Modifications Event Listeners Class Extensions AddOns Widgets Permission Definitions Chúc các bạn...
 2. PVS

  Addon 2x Admin User notes - Ghi chú người dùng trong Admin cho XenForo 2 1.0.0

  Admin User notes - Ghi chú người dùng trong Admin cho XenForo 2 1.0.0 Một add-on rất đơn giản để thêm ghi chú người dùng trong Admin, chẳng hạn như lý do tài khoản của họ bị vô hiệu hóa hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 3. PVS

  Addon 2x [cv6] Admin Tools - Công cụ quản trị cho XenForo 2.2 2.1.1

  [cv6] Admin Tools - Công cụ quản trị cho XenForo 2.2 2.1.1 Bạn có thể thu gọn một số danh sách cho mỗi add-on. Danh sách được hỗ trợ thực tế: Template Modifications Event Listeners Class Extensions AddOns Widgets Permission Definitions Để biết chi tiết xem hình ảnh. Chúc các bạn thành...
 4. PVS

  Addon 2x [FF] Login Spaminator Admin Area Logs - Nhật ký khu vực quản trị đăng nhập Spaminator cho XenForo 2.2 1.0.3

  [FF] Login Spaminator Admin Area Logs - Nhật ký khu vực quản trị đăng nhập Spaminator cho XenForo 2.2 1.0.3 Add-on đơn giản cho phép bạn duyệt nhật ký Spaminator từ bên trong khu vực quản trị thay vì sử dụng giao diện người dùng. Phân trang đầy đủ để bạn có thể xem bao nhiêu kết quả tùy...
 5. PVS

  Addon 2x [cv6] Admin Tools - Công cụ quản trị cho XenForo 2.2 2.1.0

  [cv6] Admin Tools - Công cụ quản trị cho XenForo 2.2 2.1.0 Bạn có thể thu gọn một số danh sách cho mỗi add-on. Danh sách được hỗ trợ thực tế: Template Modifications Event Listeners Class Extensions AddOns Widgets Để biết chi tiết xem hình ảnh. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 6. PVS

  Addon 2x [EAE Add-ons] Admin Tools - Công cụ quản trị XenForo 2 1.3.4

  [EAE Add-ons] Admin Tools - Công cụ quản trị XenForo 2 1.3.4 Add-on này bổ sung một số tính năng và tiện ích mới cho quản trị viên, chẳng hạn như: sao chép nhóm người dùng, thu gọn thiết lập quyền (nếu "tất cả" không được chọn) khi phân tích quyền toàn cầu cho một người dùng, thêm ba tùy chọn...
 7. PVS

  Addon 2x [PB] Admin Control Panel Improvements - Cải tiến Admin Control Panel XenForo 2

  [PB] Admin Control Panel Improvements - Cải tiến Admin Control Panel XenForo 2 1.0.3 Một số cải tiến và chỉnh sửa cho admin control panel Trường tìm kiếm Ajax cho: Người dùng bị cấm Email bị cấm Địa chỉ IP bị cấm Địa chỉ IP không được khuyến khích Hiển thị thứ tự sắp xếp cho: Tiền tố chủ đề...
 8. PVS

  Addon 2x [BS] Write only to administration - Quyền chỉ viết cho administration XenForo 2

  [BS] Write only to administration - Quyền chỉ viết cho administration XenForo 2 2.0.0 Hạn chế tạo cuộc trò chuyện chỉ với administration của diễn đàn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 9. PVS

  Addon 2x Admin statistics - Thống kê quản trị cho XenForo 2

  Admin statistics - Thống kê quản trị cho XenForo 2 1.4 Add-on này thêm thống kê trong ACP. Thay đổi cơ sở dữ liệu: Add-on này thêm một bảng có tên xf_andy_admin_statistics vào cơ sở dữ liệu của bạn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 10. PVS

  Addon 2x Admin Tools - Công cụ quản trị cho XenForo 2

  Admin Tools - Công cụ quản trị cho XenForo 2 1.0.0 Beta 2 Add-on này cung cấp một tập hợp các công cụ tiện dụng để giảm bớt cuộc sống của bạn như một quản trị viên diễn đàn. Tính năng: Hoàn toàn ẩn danh người dùng chỉ với một cú nhấn chuột: Thay tên người dùng bằng tên mới tự động tạo Thay...
 11. PVS

  Addon Admin Content Protection - Bảo vệ nội dung cho quản trị viên

  Admin Content Protection - Bảo vệ nội dung cho quản trị viên 1.0.0 Mô tả: Với một số nhà quản lý, họ muốn ngay trong một diễn đàn phải được tự động. Họ không muốn chia sẻ "quyền lực" của mình cho bất cứ ai khác cũng như quyền của họ là "eroded". Với nhu cầu đó, chúng tôi giới thiệu cho bạn...
 12. PVS

  Addon Force Read Admin PC - Bắt buộc đọc thư từ Admin

  Force Read Admin PC - Bắt buộc đọc thư từ Admin 1.0.0 Mod này sẽ cho phép super admin buộc tất cả người dùng đọc pc của mình. Bất cứ khi nào một người dùng recives một máy tính từ super admin, họ sẽ được phép duyệt diễn đàn cho đến khi đã đọc nó. Bạn có thể loại trừ một nhóm từ sự hạn chế này...
Top Bottom