Addon 2x [PB] Admin Control Panel Improvements - Cải tiến Admin Control Panel XenForo 2

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
12,256
Reaction score
7,708
[PB] Admin Control Panel Improvements - Cải tiến Admin Control Panel XenForo 2 1.0.3

Một số cải tiến và chỉnh sửa cho admin control panel
 • Trường tìm kiếm Ajax cho:
  • Người dùng bị cấm
  • Email bị cấm
  • Địa chỉ IP bị cấm
  • Địa chỉ IP không được khuyến khích
 • Hiển thị thứ tự sắp xếp cho:
  • Tiền tố chủ đề
  • Trang trợ giúp
  • Nhà cung cấp xác minh hai bước
  • Nâng cấp người dùng
  • Thống kê thành viên
  • Trường người dùng tùy chỉnh
  • Các trường chủ đề tùy chỉnh
 • Nhiều email và cấm ip (tách bằng dòng mới)
 • Hiển thị nút "add template modification" mà không cần chế độ phát triển
 • Template modifiation thêm/lưu với/thoát ra khỏi trang danh sách
 • Neo Template modifiation
23123321132312312.png1212122121.png5445454545.png21211212121.png21122121221.png2112212112.png2112211212.png1221121212.png41441411.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
12,256
Reaction score
7,708
Update phiên bản 1.0.1
 

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
12,256
Reaction score
7,708
Update phiên bản 1.0.2
 

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
12,256
Reaction score
7,708
Update phiên bản 1.0.3
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Bình (THB)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096

Skype chat, instant message

Mr. Bình
0981 06 08 08
kinhdoanh@vnxf.vn

Top Bottom