bang dieu khien

 1. PVS

  Addon 2x [SVG] Visitor Panel - Bảng điều khiển khách truy cập XenForo 2 2.2.0 Beta 1

  [SVG] Visitor Panel - Bảng điều khiển khách truy cập XenForo 2 2.2.0 Beta 1 Quyền cho người dùng cao cấp. Nếu không có promotion trả phí, nó sẽ không được hiển thị, nếu có, thì nó sẽ không được hiển thị cho người dùng có quyền và cho những người chưa xác nhận email của họ. Chúc các bạn thành...
 2. PVS

  Addon 2x [PB] Admin Control Panel Improvements - Cải tiến Admin Control Panel XenForo 2

  [PB] Admin Control Panel Improvements - Cải tiến Admin Control Panel XenForo 2 1.0.3 Một số cải tiến và chỉnh sửa cho admin control panel Trường tìm kiếm Ajax cho: Người dùng bị cấm Email bị cấm Địa chỉ IP bị cấm Địa chỉ IP không được khuyến khích Hiển thị thứ tự sắp xếp cho: Tiền tố chủ đề...
 3. PVS

  Hướng dẫn Quản lý tập tin và thư mục trên host dùng cPanel

  Hướng dẫn quản lý tập tin và thư mục trên host dùng cPanel Để quản lý các dữ liệu tập tin và thư mục có trên host sử dụng cPanel, bạn đăng nhập vào control panel và tìm đến phần File Manager. Sau đó bạn chọn thư mục cần truy cập, hãy chọn là public_html/www (tức là thư mục gốc trên host) và...
Top Bottom