quyen gop

 1. PVS

  Addon 2x [TH] Donate - Thêm Donate cho XenForo 2 1.1.8 Patch Level 2

  [TH] Donate - Thêm Donate cho XenForo 2 1.1.8 Patch Level 2 Với rất nhiều chi phí, tổ chức của bạn thường có thể thấy rằng bù đắp chi phí bằng các khoản đóng góp là một cách tuyệt vời để tạo ra các dịch vụ chất lượng liên tục và trải nghiệm tốt hơn cho khách của bạn. Donate, một trình quản lý...
 2. PVS

  Addon 2x [DBTech] DragonByte Donate - Thêm DragonByte Donate cho XenForo 2 3.6.0

  [DBTech] DragonByte Donate - Thêm DragonByte Donate cho XenForo 2 3.6.0 DragonByte Donate là một mod quyên góp chuyên nghiệp, cho phép quản trị viên chấp nhận quyên góp từ bất kỳ bộ xử lý thanh toán nào bạn đã thêm vào XenForo 2. Công dụng DragonByte Donate là sản phẩm lý tưởng cho các diễn...
 3. PVS

  Addon 2x [TH] Donate - Thêm Donate cho XenForo 2 1.1.8 Patch Level 1

  [TH] Donate - Thêm Donate cho XenForo 2 1.1.8 Patch Level 1 Với rất nhiều chi phí, tổ chức của bạn thường có thể thấy rằng bù đắp chi phí bằng các khoản đóng góp là một cách tuyệt vời để tạo ra các dịch vụ chất lượng liên tục và trải nghiệm tốt hơn cho khách của bạn. Donate, một trình quản lý...
 4. PVS

  Addon 2x [DBTech] DragonByte Donate - Thêm DragonByte Donate cho XenForo 2 3.5.0

  [DBTech] DragonByte Donate - Thêm DragonByte Donate cho XenForo 2 3.5.0 DragonByte Donate là một mod quyên góp chuyên nghiệp, cho phép quản trị viên chấp nhận quyên góp từ bất kỳ bộ xử lý thanh toán nào bạn đã thêm vào XenForo 2. Công dụng DragonByte Donate là sản phẩm lý tưởng cho các diễn...
 5. PVS

  Addon 2x [DBTech] DragonByte Donate - Thêm DragonByte Donate cho XenForo 2 3.4.0

  [DBTech] DragonByte Donate - Thêm DragonByte Donate cho XenForo 2 3.4.0 DragonByte Donate là một mod quyên góp chuyên nghiệp, cho phép quản trị viên chấp nhận quyên góp từ bất kỳ bộ xử lý thanh toán nào bạn đã thêm vào XenForo 2. Công dụng DragonByte Donate là sản phẩm lý tưởng cho các diễn...
 6. PVS

  Addon 2x [XFA] RM Donations - Quyên góp RM cho XenForo 2 4.0.3

  [XFA] RM Donations - Quyên góp RM cho XenForo 2 4.0.3 Add-on này cho phép bạn nhắc một popup dưới chuột người dùng khi họ di chuột vào nút tải xuống trên trang tài nguyên. Thông qua hệ thống cấu hình Resource Categories, quản trị viên chọn các danh mục có thể được yêu cầu quyên góp và đối với...
 7. PVS

  Addon 2x [TH] Donate - Thêm Donate cho XenForo 2 1.1.7 Patch Level 3

  [TH] Donate - Thêm Donate cho XenForo 2 1.1.7 Patch Level 3 Với rất nhiều chi phí, tổ chức của bạn thường có thể thấy rằng bù đắp chi phí bằng các khoản đóng góp là một cách tuyệt vời để tạo ra các dịch vụ chất lượng liên tục và trải nghiệm tốt hơn cho khách của bạn. Donate, một trình quản lý...
 8. PVS

  Addon 2x [DBTech] DragonByte Donate - Thêm DragonByte Donate cho XenForo 2 3.3.6

  [DBTech] DragonByte Donate - Thêm DragonByte Donate cho XenForo 2 3.3.6 DragonByte Donate là một mod quyên góp chuyên nghiệp, cho phép quản trị viên chấp nhận quyên góp từ bất kỳ bộ xử lý thanh toán nào bạn đã thêm vào XenForo 2. Công dụng DragonByte Donate là sản phẩm lý tưởng cho các diễn...
 9. PVS

  Addon 2x [TH] Donate - Thêm Donate cho XenForo 2 1.1.7 Patch Level 1

  [TH] Donate - Thêm Donate cho XenForo 2 1.1.7 Patch Level 1 Với rất nhiều chi phí, tổ chức của bạn thường có thể thấy rằng bù đắp chi phí bằng các khoản đóng góp là một cách tuyệt vời để tạo ra các dịch vụ chất lượng liên tục và trải nghiệm tốt hơn cho khách của bạn. Donate, một trình quản lý...
 10. PVS

  Addon 2x [DBTech] DragonByte Donate - Thêm DragonByte Donate cho XenForo 2 3.3.3

  [DBTech] DragonByte Donate - Thêm DragonByte Donate cho XenForo 2 3.3.3 DragonByte Donate là một mod quyên góp chuyên nghiệp, cho phép quản trị viên chấp nhận quyên góp từ bất kỳ bộ xử lý thanh toán nào bạn đã thêm vào XenForo 2. Công dụng DragonByte Donate là sản phẩm lý tưởng cho các diễn...
 11. PVS

  Addon 2x [DRC] xFRM Donations - Tài trợ xFRM XenForo 2.2 1.0.0

  [DRC] xFRM Donations - Tài trợ xFRM XenForo 2.2 1.0.0 Điều này sẽ thêm tùy chọn quyên góp vào tài nguyên của bạn, không giống như các sản phẩm khác, sản phẩm này được thiết kế đặc biệt cho các liên kết quyên góp PayPal, mặc dù thông qua các tùy chọn có thể được điều chỉnh theo cách bạn cần...
 12. PVS

  Addon 2x [DBTech] DragonByte Donate - Thêm DragonByte Donate cho XenForo 2 3.2.0

  [DBTech] DragonByte Donate - Thêm DragonByte Donate cho XenForo 2 3.2.0 DragonByte Donate là một mod quyên góp chuyên nghiệp, cho phép quản trị viên chấp nhận quyên góp từ bất kỳ bộ xử lý thanh toán nào bạn đã thêm vào XenForo 2. Công dụng DragonByte Donate là sản phẩm lý tưởng cho các diễn...
 13. PVS

  Addon 2x DragonByte Donate - Thêm DragonByte Donate cho XenForo 2

  DragonByte Donate - Thêm DragonByte Donate cho XenForo 2 3.1.0 DragonByte Donate là một mod quyên góp chuyên nghiệp, cho phép quản trị viên chấp nhận quyên góp từ bất kỳ bộ xử lý thanh toán nào bạn đã thêm vào XenForo 2. Công dụng DragonByte Donate là sản phẩm lý tưởng cho các diễn đàn muốn...
 14. PVS

  Addon 2x Donate - Thêm Donate cho XenForo 2

  Donate - Thêm Donate cho XenForo 2 1.1.4 Với rất nhiều chi phí, tổ chức của bạn thường có thể thấy rằng bù đắp chi phí bằng các khoản đóng góp là một cách tuyệt vời để tạo ra các dịch vụ chất lượng liên tục và trải nghiệm tốt hơn cho khách của bạn. Donate, một trình quản lý đóng góp đơn giản...
 15. PVS

  Tutorial 2x Donation Button for Resources - Thêm nút Donation vào Resources cho XenForo 2

  Donation Button for Resources - Thêm nút Donation vào Resources cho XenForo 2 Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm một nút Donation vào Resources của bạn kết hợp với custom fields. 1. Tạo một custom field mới: Nếu không có custom field mới, điều này sẽ không làm việc. Đảm bảo sao...
Top Bottom