read

 1. PVS

  Addon 2x Who Read This Thread - Ai đã đọc chủ đề cho XenForo 2

  Who Read This Thread - Ai đã đọc chủ đề cho XenForo 2 1.1.1 Bạn muốn biết ai đã đọc một chủ đề, hoặc ai đang xem một chủ đề, addon này sẽ giúp bạn .. Tính năng Option : Ai đã đọc chủ đề Kích hoạt/Vô hiệu hóa Diễn đàn được kích hoạt Chế độ hiển thị Avatar Rich Username Vị trí hiển thị...
 2. PVS

  Addon 2x Read Private Chat Conversations - Đọc đoạn hội thoại trò chuyện riêng tư cho XenForo 2

  Read Private Chat Conversations - Đọc đoạn hội thoại trò chuyện riêng tư cho XenForo 2 1.0.0 Thiết lập quyền nhóm người dùng và bạn có thể truy cập nó từ menu điều hướng trò chuyện. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Addon 2x Nhấp đúp vào biểu tượng diễn đàn để đánh dấu diễn đàn là đã đọc cho XenForo 2

  Nhấp đúp vào biểu tượng diễn đàn để đánh dấu diễn đàn là đã đọc cho XenForo 2 1.0.0 Chỉ cần nhấp đúp vào biểu tượng bạn có thể đánh dấu diễn đàn là đã đọc. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. PVS

  Addon 2x Conversation Last Read Time - Thêm Last Read Time vào cuộc trò chuyện cho XenForo 2

  Conversation Last Read Time - Thêm Last Read Time vào cuộc trò chuyện cho XenForo 2 1.1.0 Add-on này sẽ thêm "Last Read Date" bên cạnh mỗi người tham gia cuộc trò chuyện. Permissions Thêm permission "View last read time" tại Admin > Groups & permissions > [Usergroup] > Conversation...
 5. PVS

  Addon 2x Mark Thread as Read - Đánh dấu chủ đề đã đọc cho XenForo 2

  Mark Thread as Read - Đánh dấu chủ đề đã đọc cho XenForo 2 Cho phép người dùng đánh dấu một chủ đề là đã đọc mà không thực sự xem chủ đề. Mô tả Liên kết 'Mark as Read' sẽ xuất hiện trên các trang forum list, watched threads, unread threads và recent thread Nhấp vào liên kết và chủ đề sẽ được...
 6. PVS

  Addon 2x Who read the discussion - Ai đã đọc cuộc thảo luận

  Who read the discussion - Ai đã đọc cuộc thảo luận 2.0.1 Add-on này cho phép bạn hiển thị một block ở vị trí top của chủ đề, block này hiển thị cho người dùng xem ai đã đọc chủ đề. Options Enable block (Kích hoạt block) Exclude banned user (Loại trừ người dùng bị cấm) User limit to display...
 7. PVS

  Addon Read PC Alert Confirmation - PC đọc cảnh báo xác nhận

  Read PC Alert Confirmation - PC đọc cảnh báo xác nhận 1.2.1 Bạn có cho rằng người nhận tin nhắn đã đọc tin nhắn bạn gửi đến? Để chắc chắn rằng người nhận đã đọc tin nhắn của bạn, tiện ích này được sinh ra để làm điều đó. Bằng cách gửi một thông báo cảnh báo máy tính cho bạn (người gửi), bạn sẽ...
 8. PVS

  Addon Read Thread Enforcement - Bắt buộc đọc chủ đề

  Read Thread Enforcement - Bắt buộc đọc chủ đề 1.0.0 Với add-on này bạn có thể buộc các thành viên và khách phải đọc một chủ đề mà bạn thiết lập trước khi họ có thể đọc những chủ đề hay bài viết khác. Tính năng: Bộ chọn UserGroup Không giới hạn chủ đề bắt buộc (1 chủ đề mỗi bắt buộc) Hỗ trợ...
 9. PVS

  Addon Who Read This Thread - Ai đã đọc chủ đề này

  Who Read This Thread - Ai đã đọc chủ đề này 1.2.0 Nhiều chủ web luôn luôn xem xét và đặt câu hỏi về nội dung của họ liệu độc giả có yêu thích. Bởi vì họ muốn phục vụ mọi khách hàng với chất lượng tốt nhất mà họ có. Bên cạnh đó, biết ai muốn đọc những gì sẽ giúp các quản trị viên lái các nội...
 10. PVS

  Addon Read Conversations - Đọc cuộc trò chuyện (Nâng cao)

  Read Conversations - Đọc cuộc trò chuyện (Nâng cao) 1.1.1 Add-on này cho phép bạn đọc các cuộc trò chuyện của các thành viên của bạn! Đọc các cuộc hội thoại của các thành viên là bị cấm, nếu bạn sử dụng add-on này, bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm! Add-on bổ sung thêm khả năng đọc các cuộc...
 11. PVS

  Addon Personal Conversations Last Read Time - Cuộc trò chuyện cá nhân đọc thời gian gần đây

  Personal Conversations Last Read Time - Cuộc trò chuyện cá nhân đọc thời gian gần đây 1.0.0 Mô tả: Add-on này thêm một tùy chọn Last Read Date cho block Conversation Participants khi xem một cuộc trò chuyện. Tính năng: Dựa trên user group permissions Xem khi người dùng đã xem qua một cuộc trò...
 12. PVS

  Addon Force Read Admin PC - Bắt buộc đọc thư từ Admin

  Force Read Admin PC - Bắt buộc đọc thư từ Admin 1.0.0 Mod này sẽ cho phép super admin buộc tất cả người dùng đọc pc của mình. Bất cứ khi nào một người dùng recives một máy tính từ super admin, họ sẽ được phép duyệt diễn đàn cho đến khi đã đọc nó. Bạn có thể loại trừ một nhóm từ sự hạn chế này...
Top Bottom