replied

 1. PVS

  Addon 2x Who Replied - Ai đã trả lời bài viết cho XenForo 2 2.3.0

  Who Replied - Ai đã trả lời bài viết cho XenForo 2 2.3.0 Hiển thị những người dùng đã trả lời một chủ đề cụ thể. Tự động thêm quyền cho các nhóm người dùng và diễn đàn nơi người dùng có thể xem nội dung. Nó sẽ thêm một liên kết đến số trả lời trong template thread list. Permission mỗi forum...
 2. PVS

  Addon 2x Who Replied - Ai đã trả lời bài viết cho XenForo 2 2.2.0

  Who Replied - Ai đã trả lời bài viết cho XenForo 2 2.2.0 Hiển thị những người dùng đã trả lời một chủ đề cụ thể. Tự động thêm quyền cho các nhóm người dùng và diễn đàn nơi người dùng có thể xem nội dung. Nó sẽ thêm một liên kết đến số trả lời trong template thread list. Permission mỗi...
 3. PVS

  Addon 2x Who Replied - Ai đã trả lời bài viết cho XenForo 2 2.1.1

  Who Replied - Ai đã trả lời bài viết cho XenForo 2 2.1.1 Hiển thị những người dùng đã trả lời một chủ đề cụ thể. Tự động thêm quyền cho các nhóm người dùng và diễn đàn nơi người dùng có thể xem nội dung. Nó sẽ thêm một liên kết đến số trả lời trong template thread list. Khi click vào sẽ như...
 4. PVS

  Addon 2x Who Replied - Ai đã trả lời bài viết cho XenForo 2

  Who Replied - Ai đã trả lời bài viết cho XenForo 2 2.1.0 Hiển thị người dùng trả lời một chủ đề cụ thể. Nó sẽ thêm một liên kết đến số trả lời trong template thread list. Khi click vào sẽ như thế này: Lọc: Permission mỗi forum: View who replied Chúc các bạn thành công. Nguồn...
Top Bottom