Addon 2x Who Replied - Ai đã trả lời bài viết cho XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,824
Được Like
12,687
Who Replied - Ai đã trả lời bài viết cho XenForo 2 2.1.0

Hiển thị người dùng trả lời một chủ đề cụ thể.

Nó sẽ thêm một liên kết đến số trả lời trong template thread list.

who-replied-count.png

Khi click vào sẽ như thế này:

who-replied.png

Lọc:

who-replied-filtered.png

Permission mỗi forum:
 • View who replied
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • addon-Xon-WhoReplied-2.0.0.zip
  11.7 KB · Lượt xem: 6
 • addon-Xon-WhoReplied-2.0.1.zip
  12.2 KB · Lượt xem: 13
 • addon-Xon-WhoReplied-2.0.2.zip
  17.4 KB · Lượt xem: 6
 • addon-Xon-WhoReplied-2.0.3.zip
  17.4 KB · Lượt xem: 4
 • addon-Xon-WhoReplied-2.0.4.zip
  17.4 KB · Lượt xem: 5
 • addon-Xon-WhoReplied-2.0.5.zip
  17.3 KB · Lượt xem: 6
 • addon-Xon-WhoReplied-2.0.6.zip
  17.3 KB · Lượt xem: 8
 • addon-Xon-WhoReplied-2.0.7.zip
  17.4 KB · Lượt xem: 6
 • addon-Xon-WhoReplied-2.0.8.zip
  17.6 KB · Lượt xem: 8
 • addon-Xon-WhoReplied-2.1.0.zip
  28 KB · Lượt xem: 16

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,824
Được Like
12,687
Update phiên bản 2.0.1
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,824
Được Like
12,687
Update phiên bản 2.0.2
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,824
Được Like
12,687
Update phiên bản 2.0.3
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,824
Được Like
12,687
Update phiên bản 2.0.4
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,824
Được Like
12,687
Update phiên bản 2.0.5
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,824
Được Like
12,687
Update phiên bản 2.0.6
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,824
Được Like
12,687
Update phiên bản 2.0.7
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,824
Được Like
12,687
Update phiên bản 2.0.8
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,824
Được Like
12,687
Update phiên bản 2.1.0
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mr. Tuấn

Mobile/Zalo: 0988 488 096

Telegram: bluekpro

Email: [email protected]

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Top Bottom