Who Replied - Ai đã trả lời

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,056
Được Like
10,174
Who Replied - Ai đã trả lời 1.6.0

Add-on này cho thấy những người dùng trả lời vào bài viết cụ thể.

Nó sẽ thêm một liên kết đến các số trả lời trên template thread list:

1.png


2.png

Sau khi click vào như hình 1

3.png

Permission
Cài đặt
- Tải về tập tin zip và giải nén ra.
- Tải lên các nội dung của thư mục "upload" vào thư mục gốc cài đặt XenForo của bạn.
- Hoàn thành cài đặt thông qua Admin CP sử dụng tập tin XML cung cấp.

Tùy chỉnh
Nếu bạn muốn tùy chỉnh số lượng bài viết của mỗi số bạn có thể thêm code sau vào extra.css của bạn
Mã:
.whoreplied_postcount {
  font-size: 10px !important;
}

(điều này sẽ làm giảm các font-size, nhưng bạn có thể tùy chỉnh bất kỳ cách nào bạn muốn)

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • xenforo-who-replied-1.4.0.zip
  10 KB · Lượt xem: 3
 • xenforo-who-replied-1.4.1.zip
  35.6 KB · Lượt xem: 5
 • xenforo-who-replied-1.5.0.zip
  36.5 KB · Lượt xem: 7
 • addon-WhoReplied-1.5.2.zip
  7.8 KB · Lượt xem: 8
 • addon-Fuhrmann-WhoReplied-1.6.0.zip
  11.9 KB · Lượt xem: 4

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,056
Được Like
10,174
Update phiên bản 1.4.1
 

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,056
Được Like
10,174
Update phiên bản 1.5.0
 

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,056
Được Like
10,174
Update phiên bản 1.5.2
 
 • Like
Reactions: THB

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,056
Được Like
10,174
Update phiên bản 1.6.0
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hosting Giá rẻ

hosting free
hosting free
Top Bottom