sidebar

 1. PVS

  Addon 2x Support Us Widget in SideBar - Thêm widget Support Us vào SideBar cho XenForo 2

  Support Us Widget in SideBar - Thêm widget Support Us vào SideBar cho XenForo 2 2.0.0 Add-on này sẽ thêm widget Support Us vào SideBar cho XenForo 2. Demo Có thể thay đổi tùy chọn thông qua Options Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Addon 2x Sidebar Donation - Thêm Donation vào Sidebar cho XenForo 2

  Sidebar Donation - Thêm Donation vào Sidebar cho XenForo 2 1.1.0 Add-on này sẽ thêm block Donation vào Sidebar của bạn. Demo Bạn có thể thiết lập theo ý thích trong option Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Addon 2x Facebook Page in SideBar - Thêm Facebook Page vào SideBar cho XenForo 2

  Facebook Page in SideBar - Thêm Facebook Page vào SideBar cho XenForo 2 1.1.0 Add-on này sẽ thêm Widget Facebook vào Sidebar của bạn. Demo Options Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. PVS

  Addon 2x Instagram Page in SideBar - Thêm Instagram Page vào SideBar cho XenForo 2

  Instagram Page in SideBar - Thêm Instagram Page vào SideBar cho XenForo 2 1.1.0 Add-on này sẽ thêm Widget Instagram vào SideBar của bạn. Demo Options Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 5. PVS

  Addon 2x Twitter Page in SideBar - Thêm Twitter Page vào SideBar cho XenForo 2

  Twitter Page in SideBar - Thêm Twitter Page vào SideBar cho XenForo 2 1.0.0 Add-on này sẽ thêm Widget Twitter vào SideBar của bạn. Demo Options Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 6. PVS

  Addon 2x YouTube Channel in SideBar - Thêm YouTube Channel vào SideBar cho XenForo 2

  YouTube Channel in SideBar - Thêm YouTube Channel vào SideBar cho XenForo 2 1.1.0 Add-on này giúp bạn thêm Widget YouTube vào SideBar của bạn! Bạn có thể thay đổi style qua các tùy chọn Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 7. PVS

  Addon 2x Sidebar Widget Positions - Vị trí Widget Sidebar cho XenForo 2

  Sidebar Widget Positions - Vị trí Widget Sidebar cho XenForo 2 1.0.0 Vị trí widget bạn sẽ nhận được với add-on này: What's new posts: Sidebar What's new media: Sidebar What's new media comments: Sidebar What's new resources: Sidebar What's new profile posts: Sidebar What's new news feed...
 8. PVS

  Tutorial 2x Create a usergroup legend in sidebar - Tạo usergroup legend trong sidebar cho XenForo 2

  Create a usergroup legend in sidebar - Tạo usergroup legend trong sidebar cho XenForo 2 Tạo một template mới có tên là usergroup_legend với nội dung như sau: <div class="block"{{ widget_data($widget) }}> <div class="block-container"> <h3 class="block-minorHeader"><i class="fa...
 9. PVS

  Addon 2x Sidebar Block Font Awesome - Thêm Font Awesome vào các block của Sidebar cho XenForo 2

  Sidebar Block Font Awesome - Thêm Font Awesome vào các block của Sidebar cho XenForo 2 1.0.0 Add-on này là nhỏ vì nó chỉ áp dụng các template modifications: Cài đặt: Tải về tập tin đính kèm và giải nén ra. Upload thư mục src lên máy chủ của bạn ngang với thư mục cài đặt XenForo. Vào...
 10. PVS

  Tutorial 2x Change the color of the blocks on your sidebar - Thay đổi màu sắc của block sidebar trong XenForo 2

  Change the color of the blocks on your sidebar - Thay đổi màu sắc của block sidebar trong XenForo 2 Thêm đoạn code này vào template EXTRA.less của bạn: /*color block sidebar*/ .block-minorHeader { background-color: #0f3652 !important; color: #FFF !important; } Chúc các bạn thành...
 11. PVS

  Tutorial 2x Căn chỉnh tiêu đề của các block trong sidebar cho XenForo 2

  Căn chỉnh tiêu đề của các block trong sidebar cho XenForo 2 Chỉ cần thêm đoạn code này vào template EXTRA.less của bạn: /*aligns the text of the sidebars blocks*/ .block-minorHeader { text-align:center; } Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 12. PVS

  Language Spanish translation of CollapsibleSidebar - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha của add-on CollapsibleSidebar

  Spanish translation of CollapsibleSidebar - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha của add-on CollapsibleSidebar Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on CollapsibleSidebar, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on CollapsibleSidebar trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha...
 13. PVS

  Addon 2x Sidebar Switcher - Chuyển đổi Sidebar cho XenForo 2

  Sidebar Switcher - Chuyển đổi Sidebar cho XenForo 2 1.0.1 Sidebar Switcher cung cấp một cài đặt để bạn có thể dễ dàng thiết lập vị trí sidebar hoặc thậm chí vô hiệu hóa nó. Tính năng: Chọn bên cho sidebar (Trái hoặc phải). Vô hiệu hóa thanh bên. Responsive và khả năng tương thích với di động...
 14. PVS

  Hướng dẫn Social network icon in sidebar - Biểu tượng mạng xã hội trong sidebar

  Social network icon in sidebar - Biểu tượng mạng xã hội trong sidebar Bài viết này sẽ chỉ cho bạn làm thế nào để đặt các biểu tượng mạng xã hội trong sidebar. Chỉ muốn cho bạn biết rằng biểu tượng đi kèm với kích thước khác nhau để đáp ứng nhu cầu diễn đàn của bạn và nó rất đẹp (biểu tượng HD)...
 15. C

  Help Hỏi về cách cho một sidebar chạy theo khi cuộn chuột lên xuống

  Mình vào trang chủ của seomxh thấy khi lăn chuột để xem các bài viết bên dưới thì sidebar "Chủ đề mới cũng chạy theo". Cho mình hỏi làm cách nào để được như thế vậy? Mình đã thử thêm thuộc tính position:fixed; vào CSS nhưng không được :( Mong mọi người giúp đỡ!
 16. PVS

  Addon Node List Sidebar Render - Tóm tắt danh sách Node trên Sidebar

  Node List Sidebar Render - Tóm tắt danh sách Node trên Sidebar 1.2.1 Bạn muốn một "bản đồ" cho trang web của bạn? Chúng tôi cung cấp cho bạn sử dụng Node List Sidebar Render cho mục đích đó. Node List Sidebar Render giúp đỡ để làm cho node tree như một hình thức đơn. Các quản trị viên có thể...
 17. PVS

  Addon Slider responsive - Trình Slider responsive

  Slider responsive - Trình slider responsive 2.0.0 Add-on này cho phép bạn tạo ra một Slider Responsive cho diễn đàn của bạn! Demo Trong phiên bản này đã thêm một Slider trong sidebar! Có chuyển đổi hiệu ứng giữa mỗi hình ảnh - Slider (Ở trên forum list): 12 hình ảnh có sẵn - Slider...
Top Bottom