sinh nhat

 1. PVS

  Addon 2x Birthday thread - Tự động tạo chủ đề chúc sinh nhật thành viên cho XenForo 2 2.3

  Birthday thread - Tự động tạo chủ đề chúc sinh nhật thành viên cho XenForo 2 2.3 Tự động tạo chủ đề chúc sinh nhật cho các thành viên của bạn. Tính năng: Tự động tạo chủ đề chúc sinh nhật cho các thành viên của bạn. Thông báo được gửi cho thành viên biết về chủ đề chúc sinh nhật. Theo các...
 2. PVS

  Addon 2x Birthday email - Email sinh nhật cho XenForo 2 1.5

  Birthday email - Email sinh nhật cho XenForo 2 1.5 Tự động gửi email sinh nhật cho các thành viên của bạn. Email sinh nhật Trang Option Tính năng: Tự động gửi email sinh nhật cho các thành viên của bạn. Thực hiện theo cài đặt bảo mật "Hiển thị ngày và tháng sinh". Thực hiện theo cài đặt...
 3. PVS

  Addon 2x [UH] Extended Birthdays - Mở rộng chức năng sinh nhật XenForo 2 2.2.2

  [UH] Extended Birthdays - Mở rộng chức năng sinh nhật XenForo 2 2.2.2 Add-on này sẽ mở rộng một chút chức năng của widget «Sinh nhật hôm nay». Tính năng: Hoạt động cuối Bạn có thể chỉ định số năm kể từ khi hoạt động cuối cùng của người dùng được hiển thị trong widget. Tên người dùng Bạn có...
 4. PVS

  Addon 2x Birthday Email - Email sinh nhật cho XenForo 2

  Birthday Email - Email sinh nhật cho XenForo 2 1.4 Tự động gửi email sinh nhật cho các thành viên của bạn. Email sinh nhật Trang Option Tính năng: Tự động gửi email sinh nhật cho các thành viên của bạn. Thực hiện theo cài đặt bảo mật "Hiển thị ngày và tháng sinh". Thực hiện theo cài đặt...
 5. PVS

  Addon 2x [UH] Extended Birthdays - Mở rộng chức năng sinh nhật XenForo 2

  [UH] Extended Birthdays - Mở rộng chức năng sinh nhật XenForo 2 2.2.0 Beta 3 Add-on này sẽ mở rộng một chút chức năng của widget «Sinh nhật hôm nay». Tính năng: Hoạt động cuối Bạn có thể chỉ định số năm kể từ khi hoạt động cuối cùng của người dùng được hiển thị trong widget. Tên người dùng...
 6. PVS

  Addon 2x [Foro.Agency] Birthday User - Sinh nhật người dùng cho XenForo 2

  [Foro.Agency] Birthday User - Sinh nhật người dùng cho XenForo 2 1.0.1 Add-on sẽ thêm một biểu tượng font-awesome trước nickname của người dùng khi đến sinh nhật của họ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 7. PVS

  Addon 2x Birthday calendar - Lịch sinh nhật cho XenForo 2

  Birthday calendar - Lịch sinh nhật cho XenForo 2 1.3 Hiển thị ngày sinh nhật của thành viên trong một lịch. Tính năng: Người dùng không hoạt động trong X ngày sẽ không được hiển thị Tùy chỉnh đầy đủ các tùy chọn kỳ nghỉ. Tất cả phrase từ bắt đầu với birthdaycalendar_ để thuận tiện cho...
 8. PVS

  Addon 2x Birthday thread - Tự động tạo chủ đề chúc sinh nhật thành viên cho XenForo 2

  Birthday thread - Tự động tạo chủ đề chúc sinh nhật thành viên cho XenForo 2 2.0 Tự động tạo chủ đề chúc sinh nhật cho các thành viên của bạn. Tính năng: Tự động tạo chủ đề chúc sinh nhật cho các thành viên của bạn. Thông báo được gửi cho thành viên biết về chủ đề chúc sinh nhật...
 9. PVS

  Addon Auto Birthday Greeter - Tự động chúc mừng sinh nhật

  Auto Birthday Greeter - Tự động chúc mừng sinh nhật 2.1.0 Bạn muốn chúc mừng sinh nhật của thành viên mà không tốn nhiều thời gian bằng văn bản email hoặc tạo ra chủ đề? Có, add-on này sẽ giúp bạn bằng cách gửi một lời chúc mừng sinh nhật cho người dùng của bạn bằng nội dung riêng mà bạn đã...
Top