soan

  1. PVS

    Addon 2x Compose Time - Thời gian soạn bài XenForo 2 1.0

    Compose Time - Thời gian soạn bài XenForo 2 1.0 Add-on thêm một đồng hồ thông minh vào trình chỉnh sửa bài đăng để tính thời gian một chủ đề hoặc bài đăng mới cần để viết. Mỗi lần được tính trung bình và lưu vào hồ sơ của người dùng để thêm phần thú vị cho bài đăng trên diễn đàn. Đã bao giờ...
Top Bottom