staff

 1. PVS

  Addon 2x Member staff in conversations - Thành viên staff trong các cuộc trò chuyện

  Member staff in conversations - Thành viên staff trong các cuộc trò chuyện 1.0.1 Add-on này sẽ tạo một thông báo nhỏ nếu trong cuộc trò chuyện có thành viên staff hay không. Options : Nếu có staff trong cuộc trò chuyện Nếu không có staff trong cuộc trò chuyện Chúc các bạn thành...
 2. PVS

  Addon NoFollow Links In Staff Posts - Liên kết NoFollow trong bài viết của Staff

  NoFollow Links In Staff Posts - Liên kết NoFollow trong bài viết của Staff 1.0.0 Với XenForo, các liên kết bên ngoài là rel="nofollow" theo mặc định, trừ các staff (Admin/Mod). Add-on này bắt buộc rel="nofollow" cho các liên kết của staff cụ thể. Cài đặt: Tải về tập tin NoFollow Links In...
 3. PVS

  Addon Staff Posts - Bài viết Staff

  Staff Posts - Bài viết Staff 1.1.3 Mô tả: Chạy một board hỗ trợ lớn? Là bài viết staff của bạn quan trọng và cần được dễ dàng có thể phân biệt từ bài viết của người dùng? Sử dụng addon này là cơ bản, bạn có thể giúp người dùng tìm thấy bài viết có liên quan đến staff thoải mái. Tính năng...
 4. PVS

  Addon Staff BBcodes - Thêm BBcode cho Staff

  Staff BBcodes - Thêm BBcode cho Staff 1.1 Bốn BBcode đẹp cho các thành viên Staff của bạn hoặc cho tất cả người dùng của bạn. Không có gì mới, không có gì lớn, nhưng tôi thích nó, và có thể bạn sẽ thích nó hơn. Addon này chứa bốn bbcode: Info Help Warning Important Tất cả bạn phải làm...
 5. PVS

  Addon Post as Staff - Bài viết như Staff

  Post as Staff - Bài viết như Staff 1.0.6 Với addon này, bạn có thể đánh dấu bất kỳ bài viết của mình như Staff Posts với sự giúp đỡ của một chuyển đổi đơn giản trong màn hình trả lời. Staff Posts có thể được cấu hình để nhìn rất khác nhau từ các bài viết thông thường trên diễn đàn của bạn, và...
Top Bottom