Addon 2x Can Warn Staff - Có thể cảnh báo Staff cho XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Can Warn Staff - Có thể cảnh báo Staff cho XenForo 2 2.1.0

Cho phép người dùng có thể cảnh báo moderator và administrator.

AdminCP truy cập rõ ràng là có thể bỏ qua bất kỳ cảnh báo đưa ra, và cảnh báo họ có thể được chỉnh sửa hoặc xóa bỏ tùy thuộc vào các điều khoản cho người dùng.

Giới thiệu 7 điều khoản mới:
 • Cung cấp cảnh báo trực tiếp cho moderator.
 • Cung cấp cảnh báo trực tiếp cho administrator.
 • Xóa tất cả các cảnh báo cho Moderator.
 • Xóa tất cả các cảnh báo cho Administrator.
 • Ngăn chặn các bài viết được cảnh báo.
 • Ngăn chặn được cảnh báo trực tiếp.
 • Ngăn chặn gửi hồ sơ được cảnh báo.
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • addon-Xon-CanWarnStaff-2.0.0.zip
  9.7 KB · Lượt xem: 6
 • addon-Xon-CanWarnStaff-2.0.1.zip
  9.8 KB · Lượt xem: 7
 • addon-Xon-CanWarnStaff-2.0.2.zip
  9.9 KB · Lượt xem: 7
 • addon-Xon-CanWarnStaff-2.0.3.zip
  11 KB · Lượt xem: 6
 • addon-Xon-CanWarnStaff-2.0.4.zip
  10.1 KB · Lượt xem: 6
 • addon-Xon-CanWarnStaff-2.0.5.zip
  16.7 KB · Lượt xem: 6
 • addon-Xon-CanWarnStaff-2.0.6.zip
  17 KB · Lượt xem: 7
 • addon-Xon-CanWarnStaff-2.0.7.zip
  16.7 KB · Lượt xem: 8
 • addon-Xon-CanWarnStaff-2.0.8.zip
  26.3 KB · Lượt xem: 6
 • addon-Xon-CanWarnStaff-2.0.9.zip
  31.3 KB · Lượt xem: 6
 • addon-Xon-CanWarnStaff-2.0.10.zip
  31.3 KB · Lượt xem: 7
 • addon-Xon-CanWarnStaff-2.1.0.zip
  17.9 KB · Lượt xem: 11

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 2.0.1
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 2.0.2
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 2.0.3
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 2.0.4
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 2.0.5
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 2.0.6
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 2.0.7
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 2.0.8
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 2.0.9
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 2.0.10
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 2.1.0
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom