Addon 2x Can Warn Staff - Có thể cảnh báo Staff cho XenForo 2 2.3.1

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,625
Được Like
12,670
Can Warn Staff - Có thể cảnh báo Staff cho XenForo 2 2.3.1
Cho phép người dùng có thể cảnh báo moderator và administrator.

AdminCP truy cập rõ ràng là có thể bỏ qua bất kỳ cảnh báo đưa ra, và cảnh báo họ có thể được chỉnh sửa hoặc xóa bỏ tùy thuộc vào các điều khoản cho người dùng.

Giới thiệu 7 điều khoản mới:
  • Cung cấp cảnh báo trực tiếp cho moderator.
  • Cung cấp cảnh báo trực tiếp cho administrator.
  • Xóa tất cả các cảnh báo cho Moderator.
  • Xóa tất cả các cảnh báo cho Administrator.
  • Ngăn chặn các bài viết được cảnh báo.
  • Ngăn chặn được cảnh báo trực tiếp.
  • Ngăn chặn gửi hồ sơ được cảnh báo.
Hiệu suất

Yêu cầu thêm từ 0 hoặc 1 truy vấn tùy thuộc vào việc các thành viên đang hoạt động trên nội dung cần cảnh báo có chia sẻ nhóm kết hợp quyền với khách truy cập hay không.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • addon-Xon-CanWarnStaff-2.3.1.zip
    21.4 KB · Lượt xem: 10

Top Bottom