tab

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Default Profile Tab - Tab hồ sơ mặc định XenForo 2 2.0.1 Patch Level 1

  [OzzModz] Default Profile Tab - Tab hồ sơ mặc định XenForo 2 2.0.1 Patch Level 1 Đây là một addon sẽ cho phép bạn chọn tab hồ sơ nào được chọn làm mặc định khi ai đó xem hồ sơ thành viên. Nếu bạn chọn tab addon mà bạn chưa cài đặt hoặc không hoạt động, tab mặc định sẽ trở lại tab bài viết hồ...
 2. PVS

  Addon 2x [cXF] About Tab as Default - Tab Giới thiệu làm mặc định cho XenForo 2 1.0.0

  [cXF] About Tab as Default - Tab Giới thiệu làm mặc định cho XenForo 2 1.0.0 Hiển thị tab Giới thiệu ở member view làm mặc định. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Addon 2x [cXF] Add What's New beside Alerts tab - Thêm What's New bên cạnh Alerts cho XenForo 2 1.7.3

  [cXF] Add What's New beside Alerts tab - Thêm What's New bên cạnh Alerts cho XenForo 2 1.7.3 Add-on này thêm một biểu tượng có liên kết đến trang What's New vào bên phải của tab Alerts. Nó không hiển thị trên các thiết bị di động. Add-on [cXF] Top Navigation được hỗ trợ làm việc với style...
 4. PVS

  Addon 2x [cXF] Mega Menu Tab - Tab menu nâng cao cho XenForo 2.2 1.1.0

  [cXF] Mega Menu Tab - Tab menu nâng cao cho XenForo 2.2 1.1.0 Thêm tab menu nâng cao vào điều hướng của bạn với một số tính năng bổ sung. Tính năng: đặt vị trí của tab menu nâng cao trên màn hình lớn hơn (làm tab điều hướng đầu tiên hoặc tab cuối cùng) đặt vị trí của tab menu nâng cao trên...
 5. PVS

  Addon 2x About tab default - Tab giới thiệu mặc định cho XenForo 2 1.2

  About tab default - Tab giới thiệu mặc định cho XenForo 2 1.2 Đặt tab Giới thiệu trong Member view là lựa chọn mặc định. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 6. PVS

  Addon 2x [MMO] XFRM Download New Tab - Tải xuống XFRM trong tab mới cho XenForo 2 2.1.1

  [MMO] XFRM Download New Tab - Tải xuống XFRM trong tab mới cho XenForo 2 2.1.1 Nếu loại liên kết ngoài được chỉ định trong Resource Manager, thì add-on sẽ mở liên kết này trong một cửa sổ mới chứ không phải cửa sổ hiện tại như được thực hiện theo mặc định. Đối với add-on này, cần có XenForo...
 7. PVS

  Addon 2x [cXF] Add What's New beside Alerts tab - Thêm What's New bên cạnh Alerts cho XenForo 2 1.7.2

  [cXF] Add What's New beside Alerts tab - Thêm What's New bên cạnh Alerts cho XenForo 2 1.7.2 Add-on này thêm một biểu tượng có liên kết đến trang What's New vào bên phải của tab Alerts. Nó không hiển thị trên các thiết bị di động. Add-on [cXF] Top Navigation được hỗ trợ làm việc với style...
 8. PVS

  Addon 2x [cXF] Add What's New beside Alerts tab - Thêm What's New bên cạnh Alerts cho XenForo 2 1.7.1

  [cXF] Add What's New beside Alerts tab - Thêm What's New bên cạnh Alerts cho XenForo 2 1.7.1 Add-on này thêm một biểu tượng có liên kết đến trang What's New vào bên phải của tab Alerts. Nó không hiển thị trên các thiết bị di động. Add-on [cXF] Top Navigation được hỗ trợ làm việc với style...
 9. PVS

  Addon 2x [cXF] Mega Menu Tab - Tab menu nâng cao cho XenForo 2.2 1.0.2

  [cXF] Mega Menu Tab - Tab menu nâng cao cho XenForo 2.2 1.0.2 Thêm tab menu nâng cao vào điều hướng của bạn với một số tính năng bổ sung. Tính năng: đặt vị trí của tab menu nâng cao trên màn hình lớn hơn (làm tab điều hướng đầu tiên hoặc tab cuối cùng) đặt vị trí của tab menu nâng cao trên...
 10. PVS

  Addon 2x [XFA] Forum List Tabs - Hiển thị Forum List dạng tab cho XenForo 2 2.2.0

  [XFA] Forum List Tabs - Hiển thị Forum List dạng tab cho XenForo 2 2.2.0 Danh sách diễn đàn của bạn trông đầy do số lượng lớn các diễn đàn hoặc bạn muốn hiển thị các chủ đề, diễn đàn đã xem, chủ đề của diễn đàn đã xem hoặc chủ đề đã xem? Add-on này là giải pháp của bạn! Dễ dàng cấu hình, nó...
 11. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Default Profile Tab - Tab hồ sơ mặc định XenForo 2 2.0.1

  [OzzModz] Default Profile Tab - Tab hồ sơ mặc định XenForo 2 2.0.1 Đây là một addon sẽ cho phép bạn chọn tab hồ sơ nào được chọn làm mặc định khi ai đó xem hồ sơ thành viên. Nếu bạn chọn tab addon mà bạn chưa cài đặt hoặc không hoạt động, tab mặc định sẽ trở lại tab bài viết hồ sơ. Giống như...
 12. PVS

  Addon 2x [XFA] Forum List Tabs - Hiển thị Forum List dạng tab cho XenForo 2 2.1.0

  [XFA] Forum List Tabs - Hiển thị Forum List dạng tab cho XenForo 2 2.1.0 Danh sách diễn đàn của bạn trông đầy do số lượng lớn các diễn đàn hoặc bạn muốn hiển thị các chủ đề, diễn đàn đã xem, chủ đề của diễn đàn đã xem hoặc chủ đề đã xem? Add-on này là giải pháp của bạn! Dễ dàng cấu hình, nó...
 13. PVS

  Addon 2x Information - Tạo tab thông tin cho XenForo 2 1.1

  Information - Tạo tab thông tin cho XenForo 2 1.1 Add-on hỗ trợ tạo một tab Thông tin. Setup: Public navigation Điều này được tạo khi bạn cài đặt add-on. Chỉnh sửa khi cần thiết. Template Chỉnh sửa template andy_information bằng cách thêm các liên kết của riêng bạn vào nội dung quan trọng...
 14. PVS

  Addon 2x [MMO] Navigation tab icons - Icon cho tab Navigation XenForo 2.2 2.2.0.1

  [MMO] Navigation tab icons - Icon cho tab Navigation XenForo 2.2 2.2.0.1 Đặt biểu tượng cho các tab điều hướng dễ dàng và nhanh chóng. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 15. PVS

  Addon 2x [MMO] Navigation tab icons - Icon cho tab Navigation XenForo 2.2

  [MMO] Navigation tab icons - Icon cho tab Navigation XenForo 2.2 2.2.0 Đặt biểu tượng cho các tab điều hướng dễ dàng và nhanh chóng. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 16. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Profile Link On Member Card And Visitor Tab - Liên kết hồ sơ trên thẻ thành viên và tab khách truy cập XenForo 2

  [OzzModz] Profile Link On Member Card And Visitor Tab - Liên kết hồ sơ trên thẻ thành viên và tab khách truy cập XenForo 2 2.0.0 Addon đơn giản thêm liên kết đến hồ sơ thành viên trên thẻ thành viên và tab khách truy cập của họ. Thẻ thành viên Tab khách truy cập Chúc các bạn thành công...
 17. PVS

  Addon 2x Dropdown Tab Into Multi-Drop Down - Thay đổi Tab Drop Down thành Multi-Drop Down cho XenForo 2

  Dropdown Tab Into Multi-Drop Down - Thay đổi Tab Drop Down thành Multi-Drop Down cho XenForo 2 2.0.2 Addon nhỏ này sẽ thay đổi các tab hiện có thành multi level dropdown. Điều này không thêm bất kỳ menu mega hoặc code để thêm menu. Nó chỉ đơn giản là thay đổi cách thức hoạt động của các tab...
 18. PVS

  Addon 2x Default Profile Tab - Tab hồ sơ mặc định XenForo 2

  Default Profile Tab - Tab hồ sơ mặc định XenForo 2 2.0.0 Đây là một addon sẽ cho phép bạn chọn tab hồ sơ nào được chọn làm mặc định khi ai đó xem hồ sơ thành viên. Nếu bạn chọn tab addon mà bạn chưa cài đặt hoặc không hoạt động, tab mặc định sẽ trở lại tab bài viết hồ sơ. Giống như khôn ngoan...
 19. PVS

  Addon 2x [XFA] Forum List Tabs - Hiển thị Forum List dạng tab cho XenForo 2

  [XFA] Forum List Tabs - Hiển thị Forum List dạng tab cho XenForo 2 1.0.3 Dễ dàng cấu hình, nó cho phép bạn sắp xếp các chuyên mục của bạn thành nhiều tab như bạn muốn. Tính năng, đặc điểm Không giới hạn số lượng tab Dễ dàng tạo, chỉnh sửa, xóa, sắp xếp lại tab nhờ vài cú nhấp chuột Cấu...
 20. PVS

  Addon 2x [Foro.Agency] BBCODE: Tabs - Thêm BBcode Tab cho XenForo 2

  [Foro.Agency] BBCODE: Tabs - Thêm BBcode Tab cho XenForo 2 1.0.0 Add-on này thêm BBcode tab vào trình soạn thảo của XenForo 2. Ví dụ: tab onetab two Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
Top Bottom