table

 1. PVS

  Addon 2x Slions - Table Of Content - Mục lục cho XenForo 2.2 2.2.13 RC 4

  Slions - Table Of Content - Mục lục cho XenForo 2.2 2.2.13 RC 4 Cung cấp các BB code sau: TOC: Dành cho vị trí bảng nội dung. H1, H2, H3, H4, H5, H6: Dành cho nhiều cấp độ tiêu đề khác nhau. Các nút soạn thảo tiêu đề và mục lục. Hỗ trợ trình soạn thảo WYSIWYG. Hỗ trợ anchor được đặt tên để...
 2. PVS

  Addon 2x Slions - Table - Bảng cho XenForo 2.2 2.2.13 Beta 3

  Slions - Table - Bảng cho XenForo 2.2 2.2.13 Beta 3 Mở rộng chức năng BB code table. Nó không phá vỡ các bảng hiện có của bạn. Thêm BB code TH và TD hỗ trợ cho các tùy chọn colspan, rowspan và style Thêm BB code TABLE hỗ trợ các tùy chọn style và class Thêm nút ô soạn thảo bảng WYSIWYG để hợp...
 3. PVS

  Addon 2x Slions - Table - Bảng cho XenForo 2.2 2.2.13 Beta 2

  Slions - Table - Bảng cho XenForo 2.2 2.2.13 Beta 2 Mở rộng chức năng BB code table. Nó không phá vỡ các bảng hiện có của bạn. Thêm BB code TH và TD hỗ trợ cho các tùy chọn colspan, rowspan và style Thêm BB code TABLE hỗ trợ các tùy chọn style và class Thêm nút ô soạn thảo bảng WYSIWYG để hợp...
 4. PVS

  Addon 2x Slions - Table - Bảng cho XenForo 2.2 2.2.13 Alpha 7

  Slions - Table - Bảng cho XenForo 2.2 2.2.13 Alpha 7 Mở rộng chức năng BB code table. Nó không phá vỡ các bảng hiện có của bạn. Thêm BB code TH và TD hỗ trợ cho các tùy chọn colspan, rowspan và style Thêm BB code TABLE hỗ trợ các tùy chọn style và class Thêm nút ô soạn thảo bảng WYSIWYG để hợp...
 5. PVS

  Addon 2x Slions - Table - Bảng cho XenForo 2.2 2.2.13 Alpha 4

  Slions - Table - Bảng cho XenForo 2.2 2.2.13 Alpha 4 Mở rộng chức năng BB code table. Nó không phá vỡ các bảng hiện có của bạn. Hỗ trợ colspan và rowspan các tùy chọn cho các ô th và td Thêm nút soạn thảo bảng để gộp và chia ô Bạn có thể sử dụng nó như thế: One [TH colspan='2']Two &...
 6. PVS

  Addon 2x Slions - Table - Bảng cho XenForo 2.2 2.2.13 Alpha 3

  Slions - Table - Bảng cho XenForo 2.2 2.2.13 Alpha 3 Add-on này không phá vỡ các bảng hiện có của bạn. Nó chỉ bổ sung thêm colspan hỗ trợ cho BB code TABLE. Bạn có thể sử dụng nó như thế: One Two Three [TD colspan='2']Un[/TD] Deux 123 456 Bạn không thể hợp nhất các ô bảng trực tiếp...
 7. PVS

  Addon 2x Slions - Table Of Content - Mục lục cho XenForo 2.2 2.2.13 RC 3

  Slions - Table Of Content - Mục lục cho XenForo 2.2 2.2.13 RC 3 Cung cấp các BB code sau: TOC: Dành cho vị trí bảng nội dung. H1, H2, H3, H4, H5, H6: Dành cho nhiều cấp độ tiêu đề khác nhau. Các nút soạn thảo tiêu đề và mục lục. Hỗ trợ trình soạn thảo WYSIWYG. Hỗ trợ anchor được đặt tên để...
 8. PVS

  Addon 2x Slions - Table Of Content - Mục lục cho XenForo 2.2 2.2.13 RC 2

  Slions - Table Of Content - Mục lục cho XenForo 2.2 2.2.13 RC 2 Cung cấp các BB code sau: TOC: Dành cho vị trí bảng nội dung. H1, H2, H3, H4, H5, H6: Dành cho nhiều cấp độ tiêu đề khác nhau. Các nút soạn thảo tiêu đề và mục lục. Hỗ trợ trình soạn thảo WYSIWYG. Hỗ trợ anchor được đặt tên để...
 9. PVS

  Addon 2x Slions - Table Of Content - Mục lục cho XenForo 2.2 2.2.13 RC 1

  Slions - Table Of Content - Mục lục cho XenForo 2.2 2.2.13 RC 1 Cung cấp các BB code sau: TOC: Dành cho vị trí bảng nội dung. H1, H2, H3, H4, H5, H6: Dành cho nhiều cấp độ tiêu đề khác nhau. Các nút soạn thảo tiêu đề và mục lục. Hỗ trợ trình soạn thảo WYSIWYG. Hỗ trợ anchor được đặt tên để...
 10. PVS

  Addon 2x Slions - Table Of Content - Mục lục cho XenForo 2.2 2.2.13

  Slions - Table Of Content - Mục lục cho XenForo 2.2 2.2.13 Sử dụng như sau: Quick line of introduction. H1 Text - Some long header for the sake of it H2 Text H3 Text H4 Text H5 Text H6 Text H5.1 Text H3.1 Text H4.1 Text Lala H1.1 Text Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 11. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Table Check - Kiểm tra bảng cho XenForo 2.2 2.0.0

  [OzzModz] Table Check - Kiểm tra bảng cho XenForo 2.2 2.0.0 Kiểm tra các bảng và cột hiện có trong cơ sở dữ liệu để xem liệu chúng có còn được sử dụng và tuân thủ các tiêu chuẩn tài nguyên XF hay không. Tính năng: Hiển thị thông tin cơ bản về các bảng trong cơ sở dữ liệu Kiểm tra tên bảng...
 12. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Table BBcode Tweak - Tinh chỉnh BBcode bảng của XenForo 2 2.3.0

  [OzzModz] Table BBcode Tweak - Tinh chỉnh BBcode bảng của XenForo 2 2.3.0 Theo mặc định, tất cả các BBcode bảng đều có chiều rộng đầy đủ (100%) với XenForo 2.1. Add-on này sẽ cho phép sử dụng chiều rộng đầy đủ hoặc thu gọn. BBcode Help page: Admin Options: Thiết lập diễn đàn mặc định để...
 13. PVS

  Addon 2x Table BBcode Tweak - Tinh chỉnh BBcode bảng của XenForo 2 2.2.0

  Table BBcode Tweak - Tinh chỉnh BBcode bảng của XenForo 2 2.2.0 Theo mặc định, tất cả các BBcode bảng đều có chiều rộng đầy đủ (100%) với XenForo 2.1. Add-on này sẽ cho phép sử dụng chiều rộng đầy đủ hoặc thu gọn. BBcode Help page: Admin Options: Thiết lập diễn đàn mặc định để hiển thị các...
 14. PVS

  Addon 2x Slions - Table Of Content - Mục lục cho XenForo 2.2 2.2.2

  Slions - Table Of Content - Mục lục cho XenForo 2.2 2.2.2 Sử dụng như sau: Quick line of introduction. H1 Text - Some long header for the sake of it H2 Text H3 Text H4 Text H5 Text H6 Text H5.1 Text H3.1 Text H4.1 Text Lala H1.1 Text Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 15. PVS

  Addon 2x Slions - Table Of Content - Mục lục cho XenForo 2.2 2.2.1

  Slions - Table Of Content - Mục lục cho XenForo 2.2 2.2.1 Sử dụng như sau: Quick line of introduction. H1 Text - Some long header for the sake of it H2 Text H3 Text H4 Text H5 Text H6 Text H5.1 Text H3.1 Text H4.1 Text Lala H1.1 Text Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 16. PVS

  Addon 2x Table Of Content - Mục lục cho XenForo 2.2 2.2.0

  Table Of Content - Mục lục cho XenForo 2.2 2.2.0 Sử dụng như sau: Quick line of introduction. H1 Text - Some long header for the sake of it H2 Text H3 Text H4 Text H5 Text H6 Text H5.1 Text H3.1 Text H4.1 Text Lala H1.1 Text Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 17. PVS

  Tìm hiểu cách sử dụng CSS định dạng bảng HTML

  Tìm hiểu cách sử dụng CSS định dạng bảng HTML Trong CSS có các thuộc tính như border-collapse, border-spacing, caption-side, empty-cells, table-layout . Những thuộc tính này sẽ hỗ trợ chúng ta định dạng bảng HTML. Định dạng bảng biểu Các hiển thị có thể định dạng lại bằng CSS border-collapse...
 18. PVS

  Addon 2x Table BBcode Tweak - Tinh chỉnh BBcode bảng của XenForo 2

  Table BBcode Tweak - Tinh chỉnh BBcode bảng của XenForo 2 2.1.1 Theo mặc định, tất cả các BBcode bảng đều có chiều rộng đầy đủ (100%) với XenForo 2.1. Add-on này sẽ cho phép sử dụng chiều rộng đầy đủ hoặc thu gọn. [TABLE=collapse]: [TABLE=full]: BBcode Help page: Admin Options: Thiết...
 19. PVS

  Addon 2x XenForo2 Pricing Tables - Thêm chức năng bảng giá cho XenForo 2

  XenForo2 Pricing Tables - Thêm chức năng bảng giá cho XenForo 2 1.0.0 Add-on có tất cả mười thiết kế khác nhau và có hỗ trợ responsive. Một cách tuyệt vời để giới thiệu các tính năng cho người dùng trên diễn đàn của bạn. Chọn những gì bạn muốn và thiết lập các thuộc tính...
 20. PVS

  TablePress - Plugin hỗ trợ thêm table (bảng) vào bài viết cho Wordpress

  TablePress - Plugin hỗ trợ thêm table (bảng) vào bài viết cho Wordpress Nếu có kiến thức về HTML thì việc này không quá khó vì có thể chèn các bảng vào post/page dễ dàng với một vài đoạn mã HTML, nhưng đối với những ai chưa có kinh nghiệm về việc này thì đôi khi cũng không dễ dàng xíu nào. Vì...
Top Bottom