tac gia

 1. PVS

  Addon 2x Change author - Thay đổi tác giả cho XenForo 2 3.4

  Change author - Thay đổi tác giả cho XenForo 2 3.4 Cho phép thay đổi tác giả của một bài viết. Tính năng: Tất cả các phrase bắt đầu với changeauthor_ để thuận tiện cho bạn. User group permissions: Để xem liên kết Change author bên dưới bài viết, bạn sẽ cần đặt quyền của nhóm người dùng cho...
 2. PVS

  Addon 2x Change author - Thay đổi tác giả cho XenForo 2 3.3

  Change author - Thay đổi tác giả cho XenForo 2 3.3 Cho phép thay đổi tác giả của một bài viết. Tính năng: Tất cả các phrase bắt đầu với changeauthor_ để thuận tiện cho bạn. User group permissions: Để xem liên kết Change author bên dưới bài viết, bạn sẽ cần đặt quyền của nhóm người dùng cho...
 3. PVS

  Addon 2x Change author - Thay đổi tác giả cho XenForo 2 3.2

  Change author - Thay đổi tác giả cho XenForo 2 3.2 Cho phép thay đổi tác giả của một bài viết. Tính năng: Tất cả các phrase bắt đầu với changeauthor_ để thuận tiện cho bạn. User group permissions: Để xem liên kết Change author bên dưới bài viết, bạn sẽ cần đặt quyền của nhóm người dùng...
 4. PVS

  Addon 2x Change author - Thay đổi tác giả cho XenForo 2 3.1

  Change author - Thay đổi tác giả cho XenForo 2 3.1 Cho phép thay đổi tác giả của một bài viết. Tính năng: Tất cả các phrase bắt đầu với changeauthor_ để thuận tiện cho bạn. User group permissions: Để xem liên kết Change author bên dưới bài viết, bạn sẽ cần đặt quyền của nhóm người...
 5. PVS

  Addon 2x Change author - Thay đổi tác giả cho XenForo 2 3.0

  Change author - Thay đổi tác giả cho XenForo 2 3.0 Cho phép thay đổi tác giả của một bài viết. Tính năng: Tất cả các phrase bắt đầu với changeauthor_ để thuận tiện cho bạn. User group permissions: Để xem liên kết Change author bên dưới bài viết, bạn sẽ cần đặt quyền của nhóm người...
 6. PVS

  Tutorial 2x Donation requisites for resource authors - Điều kiện cần thiết để đóng góp cho các tác giả tài nguyên XenForo 2

  Donation requisites for resource authors - Điều kiện cần thiết để đóng góp cho các tác giả tài nguyên XenForo 2 Bạn có thích tài nguyên của các tác giả trên diễn đàn của bạn không? Bạn yêu những người làm nội dung riêng, vì vậy bạn có thể điền họ một lần vào cài đặt tài khoản và hiển thị họ...
 7. PVS

  Addon 2x Change author - Thay đổi tác giả cho XenForo 2 2.8

  Change author - Thay đổi tác giả cho XenForo 2 2.8 Cho phép thay đổi tác giả của một bài viết. Tính năng: Tất cả các phrase bắt đầu với changeauthor_ để thuận tiện cho bạn. User group permissions: Để xem liên kết Change author bên dưới bài viết, bạn sẽ cần đặt quyền của nhóm người...
 8. PVS

  Tutorial 2x Đặt tiêu đề chủ đề trung tâm (và thông tin tác giả chủ đề & ngày) cho XenForo 2

  Đặt tiêu đề chủ đề trung tâm (và thông tin tác giả chủ đề & ngày) cho XenForo 2 Lưu ý: Tiêu đề sẽ tự động căn chỉnh sang trái nếu độ dài của nó quá dài cho một dòng. [Bước 1] Sửa đổi phần đầu của template "thread_view": Thay: <xf:h1>{{ prefix('thread', $thread) }}{$thread.title}</xf:h1> Bằng...
 9. PVS

  Addon 2x Change author - Thay đổi tác giả cho XenForo 2

  Change author - Thay đổi tác giả cho XenForo 2 1.8 Cho phép thay đổi tác giả của một bài viết. Tính năng: Tất cả các phrase bắt đầu với changeauthor_ để thuận tiện cho bạn. User group permissions: Để xem liên kết Change author bên dưới bài viết, bạn sẽ cần đặt quyền của nhóm người dùng...
 10. PVS

  Addon Recent Threads From Author - Chủ đề gần đây từ tác giả

  Recent Threads From Author - Chủ đề gần đây từ tác giả 1.1.0 Bộ não con người có một cơ chế kỳ quái. Mặc dù có nhiều lý do để thích về một số nội dung, mọi người thực sự bị ấn tượng bởi phong cách của các nhà văn. Một số độc giả thích đọc nội dung hoặc bài viết từ một nhóm người, có thể một số...
Top Bottom