telegram

 1. PVS

  Addon 2x Telegram Autoposting - Tự động đăng Telegram cho XenForo 2.2 2.0.9 Alpha

  Telegram Autoposting - Tự động đăng Telegram cho XenForo 2.2 2.0.9 Alpha Add-on bổ sung thêm chức năng tự động xuất bản các chủ đề diễn đàn mới lên kênh hoặc nhóm Telegram. Chức năng: Xuất bản chủ đề mới lên Telegram Thêm một tệp đính kèm vào ấn phẩm (hiện tại) Khả năng bao gồm một nút có văn...
 2. PVS

  Addon 2x [tl] Telegram Integration - Tích hợp Telegram cho XenForo 2.2 1.0.7

  [tl] Telegram Integration - Tích hợp Telegram cho XenForo 2.2 1.0.7 Tích hợp Telegram BOT với XenForo 2 Để biết thêm thông tin về Telegram BOT, vui lòng đọc phần giới thiệu này và xem BOT có thể làm gì. Tạo một Bot Mở ứng dụng Telegram và đăng nhập tài khoản của bạn hoặc tạo tài khoản mới nếu...
 3. PVS

  Addon 2x [Telegram] Core - Lõi tích hợp Telegram vào XenForo 2 2.0.4.1

  [Telegram] Core - Lõi tích hợp Telegram vào XenForo 2 2.0.4.1 Add-on cung cấp khả năng đăng nhập thông qua Telegram và các code event cơ bản để triển khai các bot với XF. Theo mặc định, add-on thực hiện hai cách để xác thực: Nút Telegram OAuth mặc định và "hộp thoại với bot" (đối với trường hợp...
 4. PVS

  Addon 2x [tl] Telegram Integration - Tích hợp Telegram cho XenForo 2.2 1.0.5

  [tl] Telegram Integration - Tích hợp Telegram cho XenForo 2.2 1.0.5 Tích hợp Telegram BOT với XenForo 2 Để biết thêm thông tin về Telegram BOT, vui lòng đọc phần giới thiệu này và xem BOT có thể làm gì. Tạo một Bot Mở ứng dụng Telegram và đăng nhập tài khoản của bạn hoặc tạo tài khoản mới nếu...
 5. PVS

  Addon 2x [Telegram] Notifications - Nhận thông báo diễn đàn từ Telegram cho XenForo 2

  [Telegram] Notifications - Nhận thông báo diễn đàn từ Telegram cho XenForo 2 2.0.0 RC 4 Thêm khả năng nhận thông báo diễn đàn từ Telegram. P.S: Thông báo không thể được gửi tới Telegram nếu cảnh báo diễn đàn mặc định bị tắt. Để hỗ trợ tất cả các loại cảnh báo có sẵn (bao gồm các cảnh báo từ...
 6. PVS

  Addon 2x [Telegram] Core - Lõi tích hợp Telegram vào XenForo 2

  [Telegram] Core - Lõi tích hợp Telegram vào XenForo 2 2.0.4 Add-on cung cấp khả năng đăng nhập thông qua Telegram và các code event cơ bản để triển khai các bot với XF. Theo mặc định, add-on thực hiện hai cách để xác thực: Nút Telegram OAuth mặc định và "hộp thoại với bot" (đối với trường hợp...
 7. PVS

  Addon 2x [BS] Telegram - Kết nối Telegram với XenForo 2

  [BS] Telegram - Kết nối Telegram với XenForo 2 1.0.0b Add-on này có khả năng: Phát triển nhóm của riêng bạn cho bot Gửi thông báo đến Telegram Vô hiệu hóa trong option Phân phối thông báo từ admincp được nhân đôi trong Telegram Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 8. PVS

  Addon 2x Telegram Bot for NSF - Bot Telegram cho NSF

  Telegram Bot for NSF - Bot Telegram cho NSF 1.0.0 Beta 4 Cấu hình Telegram Bot của bạn để gửi cảnh báo người dùng cho người dùng đã đăng ký qua tài khoản Telegram của họ! Nhập Bot HTTP Token và Name trong các tùy chọn của ACP. Xin lưu ý: Addon này yêu cầu cài đặt và chạy add-on Notification...
Top Bottom