Addon 2x Telegram Bot for NSF - Bot Telegram cho NSF

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Telegram Bot for NSF - Bot Telegram cho NSF 1.0.0 Beta 4

Cấu hình Telegram Bot của bạn để gửi cảnh báo người dùng cho người dùng đã đăng ký qua tài khoản Telegram của họ! Nhập Bot HTTP Token và Name trong các tùy chọn của ACP.

Xin lưu ý: Addon này yêu cầu cài đặt và chạy add-on Notification Service Framework.

Tính năng:
(Gần như) xác thực người dùng tự động (người dùng chỉ cần cung cấp tên người dùng telegram của họ và gửi telegram-bot lệnh /start-command).

Cài đặt
 1. Tải lên nội dung bên trong thư mục upload lên thư mục gốc cài đặt XenForo của bạn.
 2. Vào ACP -> Add-Ons và cài đặt Telegram Bot
Nâng cấp
 1. Đọc các ghi chú vá lỗi cho các bước bổ sung cần thiết!
 2. Tải lên nội dung bên trong thư mục upload lên thư mục gốc cài đặt XenForo của bạn. Ghi đè lên tệp khi được hỏi.
 3. Vào ACP -> Add-Ons và nâng cấp Telegram Bot
Gỡ cài đặt
 1. Vào ACP -> Add-Ons và gỡ cài đặt Telegram Bot
 2. Xóa các thư mục sau trong thư mục gốc của XenForo:
 • src/addons/KL/TelegramBot/
TJleAYI.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • TelegramBot-1.0.0 Beta 1.zip
  8.9 KB · Lượt xem: 7
 • TelegramBot-1.0.0 Beta 2.zip
  92.3 KB · Lượt xem: 12
 • TelegramBot-1.0.0 Beta 3.zip
  92.3 KB · Lượt xem: 8
 • KL-TelegramBot-1.0.0 Beta 4.zip
  92.5 KB · Lượt xem: 16
 • Like
Reactions: THB

unicorn

Private
somebody please explain it's setup & working with a demo pleaseeee. preferably through a video if possible or snapshots.
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top