bot

 1. PVS

  Addon 2x Limit bots - Giới hạn bot cho XenForo 2 2.3.1

  Limit bots - Giới hạn bot cho XenForo 2 2.3.1 Ngừng các bot gia tăng từ nhiều bộ đếm lượt xem. Các loại nội dung được hỗ trợ: Threads Attachments Ngừng các bot từ phiên lưu trữ của nó. Ngăn chặn bot truy cập vào đối số 'order' không theo mặc định cho các diễn đàn. Chúc các bạn thành công...
 2. PVS

  Addon 2x Known Bots - Thêm Known Bots vào XenForo 2

  Known Bots - Thêm Known Bots vào XenForo 2 3.11.0 Addon XenForo 2.0 này bổ sung thêm các định nghĩa để phát hiện bot trong các session. Yêu cầu Add-on này yêu cầu PHP 5.4 trở lên và chỉ hoạt động trên XenForo 2.0.x Sử dụng Khi bạn xem Current Visitors, bạn sẽ thấy các robot khác được xác...
 3. PVS

  Addon 2x Limit bots - Giới hạn bot cho XenForo 2

  Limit bots - Giới hạn bot cho XenForo 2 2.2.0 Ngừng các bot gia tăng từ nhiều bộ đếm lượt xem. Các loại nội dung được hỗ trợ: Threads Attachments Ngừng các bot từ phiên lưu trữ của nó. Ngăn chặn bot truy cập vào đối số 'order' không theo mặc định cho các diễn đàn. Chúc các bạn thành công...
 4. PVS

  Addon 2x Telegram Bot for NSF - Bot Telegram cho NSF

  Telegram Bot for NSF - Bot Telegram cho NSF 1.0.0 Beta 4 Cấu hình Telegram Bot của bạn để gửi cảnh báo người dùng cho người dùng đã đăng ký qua tài khoản Telegram của họ! Nhập Bot HTTP Token và Name trong các tùy chọn của ACP. Xin lưu ý: Addon này yêu cầu cài đặt và chạy add-on Notification...
 5. PVS

  Addon Limit bots - Giới hạn bot

  Limit bots - Giới hạn bot 1.3.1 Dừng bot từ cách tăng bộ đếm lượt xem khác nhau. Loại nội dung được hỗ trợ: Threads Attachments Media (XFMG) GoodForNothing Classifieds Dừng bot tiết kiệm phiên chạy. Ngăn chặn chương trình từ truy cập không mặc định 'order' đối số cho các diễn đàn. Chúc các...
Top Bottom